Now showing items 1-16 of 16

  • Аналіз масштабів застосування регуляторів росту стимулюючої дії в рослинництві 

   Марчук, Ю. М.; Марчук, Ю. Н.; Marchuk, Yu. M.; Кондратюк, О. О.; Кондратюк, А. А.; Kondratyuk, O. O.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Boguslavets, V. Yu.; Ткачук, О. А.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A. (Przemyśl : Nauka i studia, 2018)
   Проаналізовано масштаби застосування синтетичних регуляторів росту рослин, що свідчать про можливість їх використання на різноманітних культурах з метою покращення фізіолого-біохімічних показників та підвищення продуктивності.
  • Вплив ретардантів на вміст калію в листках й бульбах картоплі сорту Невська 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Марчук, Ю. М.; Марчук, Ю. Н.; Marchuk, Yu. M. (Sheffield : Science and education LTD, 2017)
   Досліджено вплив ретардантів декстрелу й паклобутразолу на утворення калію в органах рослин картоплі. Прослідковано динаміку утворення цього елементу в процесі вегетації. Встановлено, що зменшення вмісту калію в листках і ...
  • Вплив тебуконазолу на ріст і розвиток у рослин кукурудзи 

   Скавронська, В. О.; Скавронская, В. О.; Skavrovskaya, V. O.; Нечаєв, О. С.; Нечаев, А. С.; Nechaev, A. S.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polischuk, T. V.; Донська, А. А.; Донская, А. А.; Donskaya, A. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Sheffield : Science and education LTD, 2018)
   Порівняння впливу різних концентрацій ретарданту та різних методів їх застосування свідчить про те, що найбільш ефективним було застосування 1%-ного тебуконазолу, при способі введення його через кореневу систему, саме в ...
  • Вплив циркону на проростання насіння салату сорту Азарт 

   Ткачук, О.А.; Tkachuk, O. O.; Ткачук, О.О.; Шевчук, О.А.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020-04-27)
   За дії препарату циркону відбувалося збільшення інтенсивності проростання насіння салату сорту Азарт та збільшувалася маса надземної частини, відбувалися позитивні зміни у формуванні листкової пластинки. Активність формування ...
  • Вплив циркону на проростання насіння салату сорту Азарт 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А. (Stockholm, Sweden, 2020)
   За дії препарату циркону відбувалося збільшення інтенсивності проростання насіння салату сорту Азарт та збільшувалася маса надземної частини, відбувалися позитивні зміни у формуванні листкової пластинки. Активність формування ...
  • Дослідження рідкісних та зникаючих ефемероїдів України 

   Кондратюк, О. О.; Kondratyuk, O. O.; Скавронська, В. О.; Скавронская, В. О.; Skavrovskaya, V. O.; Поляк, А. В.; Polyak, A. V.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O. (Sheffield : Science and education LTD, 2018)
   Аналіз літературних даних свідчить про те, що сучасний стан рослин-ефемероїдів не цілком досліджений і потребує подальшого вивчення стану питання, оскільки серед сфероїдів є велика кількість рідкісних та зникаючих видів рослин.
  • Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Verhelis, V. І.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, О. О. (Вінниця, 2019)
   В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібуючим препаратом – тебуконазолом (0,5% та 1%) методами ...
  • Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі 

   Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Кур'ята, В. Г.; Курьята, В. Г.; Kuriata, V. H. (ВДПУ, Вінниця, 2015)
   У монографії узагальнено літературні та експериментальні дані про вплив ретардантів на ростові процеси та продуктивність картоплі, описано особливості механізму дії, метаболізму та застосування цих препаратів у практиці ...
  • Ефективність застосування добрив на пшениці озимій 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O. (Київ. Інститут землеробства НААН, 2018)
   Стаття присвячена встановленню можливості покращення продуктивності озимої пшениці за рахунок використання амонійних добрив. Встановлено, що при застосуванні сульфату амонію та вуглеамонійних солей врожайність посівів ...
  • Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових завикористання ретардантів 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різнихсільськогосподарських культур. Метою нашої роботи було вивчення впливу різних за механізмом дії препаратівінгібіторного ...
  • Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин 

   Шевчук, О. О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Вінниця, 2018)
   Проаналізувавши літературні дані встановлено, що потреба в застосуванні фунгіцидів нових класів пов’язана, в першу чергу, з розвитком резистентності збудників захворювань культур, високими нормами витрати фунгіцидів, ...
  • Ознайомлення з лікарськими рослинами під час проведення практик з біологічнеих дисциплін 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   Під час проведення тематичних екскурсій навчальної практики з біологічних дисциплін для студентів природничо-географічного факультету ВДПУ проводиться ознайомлення з видами лікарських рослин, що характерні для типових ...
  • Особливості утворення азоту в рослин картоплі за дії інгібіторів росту 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Марчук, Ю. М.; Марчук, Ю. Н.; Marchuk, Yu. M. (Przemysl : Nauka I studia, 2017)
   Вивчено зміни в утворенні елемента мінерального живлення азоту в бульбах та листках картоплі сорту Невська. Встановлено, що в процесі вегетації в картоплі в листках і бульбах відбувалося поступове зменшення вмісту азоту, ...
  • Перспективи використання регуляторів росту рослин стимулюючої дії 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О.А. (Вінниця, – 2018., 2018)
   Проаналізовано специфіку дії рістрегулюючих речовин стимулюючої дії. Наведено їх класифікацію та вплив на фізіолого-біохімічні процеси різних рослин. Показано позитивну дію та екологічну безпечність вказаних препаратів.
  • Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Голунова, Л.А.; Golunova, L. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Криклива, С. Д.; Крыклывая, С. Д.; Kryklyva, S. D. (Вінниця, 2017)
   Висвітлені теоретичні та практичні аспекти застосування синтетичних регуляторів росту рослин інгібіторного типу на різних сільськогосподарських культурах та їх екологічна безпека.
  • Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Голунова, Л.А.; Golunova, L. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Криклива, С. Д.; Крыклывая, С. Д.; Kryklyva, S. D. (Вінниця, 2017)
   Описано флору заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів. На даній території виявлено рідкісні види рослин регіонального значення, такі як Pulsatilla pratensis ...