Now showing items 1-4 of 4

  • Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологічні показники рослин сої 

   Шевчук, О. А.; Shevchuk, О. А.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, О. О.; Шевчук, В. В.; Shevchuk, V. V.; Федорук, І. В.; Федорук, И. В.; Fedoruk, I. V. (2021)
   Специфіка дії антигіберелінових препаратів полягає у тому, що вони здатні впливати на процеси та інтенсивність, які неможливо скорегувати за допомогою агротехнічних заходів вирощування. Мета роботи полягала в науковому ...
  • Вплив регуляторів росту на бобові рослини 

   Ємсенко, І. В.; Емсенко, И. В.; Єmsenko, I. V.; Гонтар, Л. В.; Gontar, L. V.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Аналіз літературних джерел свідчить про використання регуляторів росту рослин на бобових культурах з метою оптимізації виробництва й підвищення їх продуктивності.
  • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г.В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...
  • Регулятори росту рослин та їх застосування в практиці 

   Верзун, О. В.; Verzun, O. V.; Любчик, А. В.; Любчык, А. В.; Lyubchik, A. V.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О. (Вінниця: ВДПУ, 2019)
   Регулятори росту рослин мають і певні обмеження в своїй дії, які пов’язані із особливостями ресурсних можливостей генотипу рослин. Регулятори росту лише допомагають рослині розкрити даний її потенціал, який за певних умов ...