Now showing items 1-6 of 6

  • Вплив емістиму-С на ріст і розвиток рослин томатів 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О.; Войтенко, Я. О.; Войтенко, Я. А.; Voytenko, Ya. O. (Вінниця, – 2015., 2015)
   Встановлено, що емістим С призводив до збільшення росту рослин томатів сорту Комплімент, вирощених в умовах вегетативного досліду. Зміни у рості рослин та наростанні листкового апарату позначилися на особливостях мезоструктурної ...
  • Вплив ретардантів на період спокою рослин картоплі 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О.А.; Пугач, О. А; Pugach, O. A.,; Безсмертна, В. М.; Безсмертная, В. М.; Bezsmertna, V. M. (Вінниця, – 2017., 2017)
   Проаналізовано дані літератури щодо стану спокою рослин, який контролюється комплексом фітогормонів і визначається відношенням концентрацій цих речовин. Метаболізм тканин бульб в період після збирання проходить декілька ...
  • Вплив ретардантів на формування бульб у рослини картоплі сорту Невська 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О. (Вінниця, – 2017., 2017)
   Обробка рослин картоплі сорту Невська в умовах вегетаційного досліду по висоті пагонів 15-20 см ретардантами призводила до збільшення кількості столонів під впливом 0,3%-го декстрелу та 0,025%-го паклобутразолу. Ці ж ...
  • Вплив триазолпохідних препаратів на мезоструктурну організацію кормових бобів сорту Бізон 

   Кравець, О. О.; Кравец, О. А.; Kravets, O. О.; Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О. (Вінниця, – 2014., 2014)
   В умовах вегетаційного досліду вивчено вплив триазолпохідних препаратів паклобутразолу та фолікуру на мезоструктурну організацію кормових бобів сорту Бізон. Результати досліджень свідчать, що обробка ретардантами зумовлювала ...
  • Окремі показники фотосинтезу рослин картоплі за дії інгібітора росту 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О.; Янкова, Т. В.; Yankova, T. V. (Вінниця, – 2014., 2014)
   Результати досліджень свідчать, що обробка рослин картоплі сорту Невська розчином декстрелу викликала зменшення висоти стебла картоплі. Дослідження анатомічної будови листків рослин картоплі при застосуванні інгібітора ...
  • Фізіологічні аспекти застосування рістрегулюючих речовин в рослинництві 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Проаналізовано фізіологічні аспекти дії регуляторів росту рослин. Встановлено їх здатність до регулювання основних параметрів росту, гістогенезу, біохімічних змін, якісних та кількісних показників продуктивності різних ...