Now showing items 1-20 of 22

  • Influence of dextrel and paklobutrazol retarders on productivity of sugar beet plants 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2018)
   Застосування препаратів ретардантної дії декстрелу та паклобутразолу на рослинах цукрового буряка у фази 60-ти та 80-ти днів вегетації підвищувало продуктивність культури: масу коренеплодів та цукристість.
  • Використання четвертинних амонієвих солей в сільському господарстві 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. А.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Рогоза, Д. І.; Рогоза, Д. И.; Rogoza, D. I. (Przemysl : Nauka i studia, 2013)
   Проаналізовано вплив четвертинних амонієвих солей на різні сільськогосподарські рослини. Показано можливість їх використання на злакових, овочевих, бобових, технічних культурах, деревних, кущових і декоративних рослинах. ...
  • Вплив агростимуліну на процеси проростання насіння сочевиці 

   Ходаніцька, O.O.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. O; Ткачук, O.O.; Ткачук, О.А. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчали вплив регулятора росту на процеси проростання насіння сочевиці сорту Даринка. Встановлено, що за використання рістстимулюючого препарату агростимуліну підвищувалися показники енергії проростання та схожості насіння ...
  • Вплив гетероауксину на енергію проростання та ріст пшениці 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. О.; Ткачук, О.А.; Ткачук, O.O. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчено та проаналізовано дію препарату гетероауксину на енергію проростання та показники росту насіння пшениці. Встановлено, що обробка насіння пшениці сорту Миронівська 65 рістрегулюючим препаратом ауксинової дії призводила ...
  • Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі 

   Князюк, О. В.; Knyazuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Насонова, В. Б.; Nasonova, V. B.; Сандуляк, Т. М.; Sandulyak, T. M. (Osaka, Japan, 2020)
   Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу маси садильних бульб на продуктивність різних сортів картоплі. Дослідження проводили на сортах картоплі Кобза та Берегиня. Встановлено, що садильний матеріал масою ...
  • Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Первачук, М. В.; Первачук, Н. В.; Pervachuk, M. V.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Уманський національний університет садівництва, 2018)
   У технологічному процесі застосування препаратів антигіберелінової дії є перспективним для підвищення насіннєвої продуктивності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу рістгальмуючих ...
  • Вплив ретардантів на анатомічні показники коренеплодів рослин цукрового буряка 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Танасієнко, О. І.; Танасиенко, О. И; Tanasienko, O. I. (София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
   Встановлено, що у коренеплодів цукрових буряків гібриду Ялтушківський ЧС 72, які були оброблені ретардантами – декстрелом (0,3%) і паклобутразолом (0,05%) кількість судинно-волокнистих пучків збільшувалась, вони розміщувалися ...
  • Вплив рістрегулювальних препаратів на лабораторну схожість насіння бобів кормових 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Вінниця, 2020, 2020)
   Встановлено, що під впливом різних за механізмом дії регуляторів росту рослин у всіх експериментальних варіантах підвищувались енергія проростання насіння бобів кормових. За дії препаратів гетероауксину та агростимуліну ...
  • Врожайність та біометричні показники сортів салату головчастого 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Насонова, В. Б.; Nasonova, V. B.; Сандуляк, Т. М.; Sanduliak, T. M.; Кошланська, Т. В.; Кошланская, Т. В.; Koshlanskaya, T. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Sheffield. Science and education, 2020)
   На період висаджування розсади найбільші біометричні показники (діаметр розетки листків) відмічені у ранньостиглого сорту салату головчастого Лолло Росса. При настанні технічної стиглості салату головчастого дані показники ...
  • Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Verhelis, V. І.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, О. О. (Вінниця, 2019)
   В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібуючим препаратом – тебуконазолом (0,5% та 1%) методами ...
  • Дія термінів сівби на врожайність сортів сої 

   Панасюк, О. Я.; Panasyuk, O. Ya.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Капітан, О. А.; Captain, O. A.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018)
   Формування врожайності зерна сортів різних груп стиглості в значній мірі залежить від строків сівби. Максимальну врожайність сортів сої які досліджувались забезпечив строк сівби 5 травня. Зокрема, врожайність насіння ...
  • Ефективність застосування добрив на пшениці озимій 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O. (Київ. Інститут землеробства НААН, 2018)
   Стаття присвячена встановленню можливості покращення продуктивності озимої пшениці за рахунок використання амонійних добрив. Встановлено, що при застосуванні сульфату амонію та вуглеамонійних солей врожайність посівів ...
  • Збудники хвороб гороху озимого 

   Shevchuk, V. V.; Шевчук, В. В.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Przemyśl: Nauka i studia, 2020)
   Розглянуто основні збудники гороху – фузаріоз, септоріоз, аскохітоз, іржа, борошниста роса та пероноспороз. Основними заходами захисту від вище згаданих захворювань є застосування здорового посівного матеріалу та ранні ...
  • Лінійний ріст гібридів кукрудзи в залежності від густоти рослин 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Стасишина, А. А.; Павлишина, Я. В. (2019)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у середньостиглого гібриду Бистриця 400 МВ при густоті рослин 70 тис./га в восковій стиглості – 242,0 см, а у ранньостиглого гібриду ДП Пивиха при густоті ...
  • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г.В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...
  • Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових завикористання ретардантів 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різнихсільськогосподарських культур. Метою нашої роботи було вивчення впливу різних за механізмом дії препаратівінгібіторного ...
  • Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин 

   Шевчук, О. О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Вінниця, 2018)
   Проаналізувавши літературні дані встановлено, що потреба в застосуванні фунгіцидів нових класів пов’язана, в першу чергу, з розвитком резистентності збудників захворювань культур, високими нормами витрати фунгіцидів, ...
  • Ознайомлення з лікарськими рослинами під час проведення практик з біологічнеих дисциплін 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O. (Вінниця: ВДПУ, 2018)
   Під час проведення тематичних екскурсій навчальної практики з біологічних дисциплін для студентів природничо-географічного факультету ВДПУ проводиться ознайомлення з видами лікарських рослин, що характерні для типових ...
  • Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура 

   Липовий, В. Г.; Lipovy, V. G.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Гуцол, Г. В.; Hutsol, G. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця, 2019)
   В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сортів топінамбура. Визначена величина асиміляційної поверхні рослин, продуктивність фотосинтезу різних генотипів топінамбура. ...
  • Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно відзастосування ретардантів, строків та способу сівби 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Липовий, В. Г.; Лыповый, В. Г.; Lypovyy, V. G.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Умань, 2019)
   У статті проаналізовано вплив ретардантів, строків та способів сівби на ріст, розвиток та насіннєвупродуктивність розторопші плямистої в умовах Поділля.Досліджено строки (за температури ґрунту 10-110 С, 12-130 С та 14-150 ...