Now showing items 1-20 of 24

  • Биометрические показатели растений и урожайность сортов салата кочанного 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Земледелие и защита растений, 2019)
   Представлены результаты исследования сортов салата кочанного при выращивании в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлены особенности наступления и прохождения фенологических фаз развития растений. Определены ...
  • Биометрические показатели растений и урожайность сортов салата кочанного 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского (2019)
   Представлены результаты исследования сортов салата кочанного при выращивании в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлены особенности наступления и прохождения фенологических фаз развития растений. Определены ...
  • Біологічні особливості формування продуктивності сортів цикорію коренеплідного 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Boguslavets, V. Yu.; Капітан, О. А.; Капитан, О. А.; Captain, O. A.; Кондратюк, О. О.; Kondratyuk, O. O. (София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018)
   Величиною та кількістю листків обумовлена фотосинтетична поверхня культури,а її діяльність –отримання врожаю. Кількість листків представлених сортів цикорію коренеплідного становила 25,1-25,9 шт. на одну рослину, а сформована ...
  • Біометричні показники сортів петрушки кучерявої залежно від строку сівби 

   Порхун, А. В.; Порхун, А. В.; Porkhun, A. V.; Рекута, Т. С.; Рекута, Т. С.; Rekuta, T. S.; Машталір, М. С.; Машталир, М. С.; Mashtalir, M. S.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
   Встановлено, що у фазі плодоутворення петрушки кучерявої зростала загальна маса рослин. За ранньої сівби відмічена найбільша висота рослин даної культури, а також частка плодів наземної маси рослини.
  • Ввплив строків та частоти скошування на продуктивність зеленої маси суданської трави і сорго цукрового 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. А.; Мельник, І. А.; Мельник, И. А.; Melnyk, I. A; Горбатюк, В. С.; Horbatiuk, V. S.; Липовий, В. Г.; Липовый, В. Г. (Praha: Education and Science, 2018)
  • Влияние пространственного размещения растений на урожайность капусты брюссельской 

   Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V.; Козак, В. В.; Kozak, O. V. (2017)
   В условиях полевого опыта изучали влияние пространственного размещения растений капусты брюссельской на продуктивность её сортов разных групп спелости. Исследованы биометрические показатели сортов брюссельской капусты в ...
  • Влияние сроков сева и норм высева семян на полевую всхожесть и сохранность растений овса посевного 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Липовой, В. Г. (2019)
   Установлено, что при раннем сроке посева (25.03) полевая всхожесть была ниже по сравнению с поздним (25.04). Сохранность растений овса посевного сортов была в зависимости от сроков посева и норм высева семян. Растения, ...
  • Влияние сроков сева и норм высева семян на полевую всхожесть и сохранность растений овса посевного 

   Князюк, О. В.; Липовой, В. Г.; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Липовий, В. Г.; Knyazyuk, O. V.; Lypovyi, V. H. (2019)
   Установлено, что при раннем сроке посева (25.03) полевая всхожесть была ниже по сравнению с поздним (25.04). Сохранность растений овса посевного сортов была в зависимости от сроков посева и норм высева семян. Растения, ...
  • Вплив строків та способів сівби на формування продуктивності лікарських рослин родини 

   Knyazyuk, O. V.; Князюк, О. В. (Вінниця, 2020, 2020)
   Досліджено вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування маси лікарських рослин родини Айстрові , визначені біометричні показники та структура врожаю. Встановлена ефективність ранньої сівби та збільшення ширини ...
  • Вплив тебуконазолу на ріст і розвиток у рослин кукурудзи 

   Скавронська, В. О.; Скавронская, В. О.; Skavrovskaya, V. O.; Нечаєв, О. С.; Нечаев, А. С.; Nechaev, A. S.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polischuk, T. V.; Донська, А. А.; Донская, А. А.; Donskaya, A. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Sheffield : Science and education LTD, 2018)
   Порівняння впливу різних концентрацій ретарданту та різних методів їх застосування свідчить про те, що найбільш ефективним було застосування 1%-ного тебуконазолу, при способі введення його через кореневу систему, саме в ...
  • Врожайність сортів огірка при вирощуванні в залежності від біометричних показників розсади 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Boguslavets, V. Yu.; Капитан, О. А.; Kapitan, O. A. (Sheffield : Science and education LTD, 2018)
   Встановлено, що у сортів огірків Орфей та Запал F1 при висаджуванні розсади у фазі одного справжнього листка отримано найвищі біометричні показники і найбільшу площу листків рослин.
  • Врожайність та біометричні показники сортів салату головчастого 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Насонова, В. Б.; Nasonova, V. B.; Сандуляк, Т. М.; Sanduliak, T. M.; Кошланська, Т. В.; Кошланская, Т. В.; Koshlanskaya, T. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Sheffield. Science and education, 2020)
   На період висаджування розсади найбільші біометричні показники (діаметр розетки листків) відмічені у ранньостиглого сорту салату головчастого Лолло Росса. При настанні технічної стиглості салату головчастого дані показники ...
  • Дія термінів сівби на врожайність сортів сої 

   Панасюк, О. Я; Panasyuk, O. Ya.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Капітан, О. А.; Капитан, О. А.; Kapitan, O. A.; Богуславец, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A. (София «Бял ГРАД-БТ ОДД», 2018)
   Досліджувались сорти сої різних строків доспівання: Медея (раньостиглий); Медісон (середньораній) і Київська 27 (середньостиглий). Вс тановлено, що для умов центрального Лісостепу ефективним є вирощування різностиглих ...
  • Дія термінів сівби на врожайність сортів сої 

   Панасюк, О. Я.; Panasyuk, O. Ya.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Капітан, О. А.; Captain, O. A.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018)
   Формування врожайності зерна сортів різних груп стиглості в значній мірі залежить від строків сівби. Максимальну врожайність сортів сої які досліджувались забезпечив строк сівби 5 травня. Зокрема, врожайність насіння ...
  • Ефективність біологічних препаратів на посівах сої 

   Задорожний, В. С.; Задорожный, В. С.; Zadorozhnyi, V. S.; Карасевич, В. В.; Karasevych, V. V.; Свитко, С. М.; Svytko, S. M.; Лабунець, А. В.; Лабунец, А. В.; Labunets, A. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця «Видавництво–друкарня Діло», 2019)
   Науковими дослідженнями (2016-2018 роки) встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України для покрашення мінерального живлення рослин сої азотом і фосфором на сірих лісових ґрунтах та комплексного біологічного ...
  • Лінійний ріст гібридів кукрудзи в залежності від густоти рослин 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Стасишина, А. А.; Павлишина, Я. В. (2019)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у середньостиглого гібриду Бистриця 400 МВ при густоті рослин 70 тис./га в восковій стиглості – 242,0 см, а у ранньостиглого гібриду ДП Пивиха при густоті ...
  • Лінійний ріст гібридів сорго цукрового в залежності від густоти росли 

   Липовий, В. Г.; Лыповый, В. Г.; Lypovy, V. G.; Князюк, О. В.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Юрків, М. О.; Юркив, М. О.; Yurkiv, M. O.; Сохан, Ю. С.; Сохан, Ю. С.; Sokhan, Yu. S. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2021)
   Найбільші показники лінійного росту рослин кукурудзи відмічені у пізньостиглого гібриду Аграрний 3 при густоті рослин 80 тис./га в восковій стиглості – 252,6 см, що більше за ранньостиглий гібриду Даш Е при даній густоті ...
  • Особливості розвитку кореневої системи кукурудзи в залежності від мінеральних добрив і густоти рослин 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017)
   Встановлено, що найбільша маса коренів гібридів кукурудзи (92,6-95,7% від загальної їх маси) розміщена в шарі ґрунту 0-40 см. При підвищенні густоти рослин ранньостиглого гібриду кукурудзи з 60 до 80 тис./га на ділянках ...
  • Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура 

   Липовий, В. Г.; Lipovy, V. G.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Гуцол, Г. В.; Hutsol, G. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця, 2019)
   В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сортів топінамбура. Визначена величина асиміляційної поверхні рослин, продуктивність фотосинтезу різних генотипів топінамбура. ...
  • Продуктивність ехінацеї пурпурової залежно від прийомів вирощування 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Глига, А. Д.; Глыга, А. Д.; Gliga, A. D.; Гусак, Т. В.; Gusak, T. V.; Ткачук, В. А.; Ткачук, В. А.; Tkachuk, V. A. (София : Бял ГРАД-БГ, 2021)
   Для формування високої продуктивності ехінацеї пурпурової найбільш сприятливі умови складаються за строку висаджування розсади 20 квітня, оскільки при цьому відмічена максимальна врожайність зеленої маси. Збільшення ширини ...