Now showing items 1-10 of 10

  • Вплив агростимуліну на процеси проростання насіння сочевиці 

   Ходаніцька, O.O.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. O; Ткачук, O.O.; Ткачук, О.А. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчали вплив регулятора росту на процеси проростання насіння сочевиці сорту Даринка. Встановлено, що за використання рістстимулюючого препарату агростимуліну підвищувалися показники енергії проростання та схожості насіння ...
  • Вплив гетероауксину на енергію проростання та ріст пшениці 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. О.; Ткачук, О.А.; Ткачук, O.O. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчено та проаналізовано дію препарату гетероауксину на енергію проростання та показники росту насіння пшениці. Встановлено, що обробка насіння пшениці сорту Миронівська 65 рістрегулюючим препаратом ауксинової дії призводила ...
  • Вплив регуляторів росту на мінеральне живлення рослин льону олійного 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   Вивчали вплив інгібітора росту хлормекватхлориду та стимулятора розвитку трептолему на процеси обміну основних елементів мінерального живлення в рослинах льону олійного. При застосуванні регуляторів росту відмічалося ...
  • Вплив регуляторів росту рослин на морфогенез і продуктивність рослин льону олійного 

   Ходаніцька, О.О.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, 2017)
   Вивчали вплив ретарданту хлормекватхлориду і стимулятора росту трептолему на формування листкової поверхні, мезоструктуру, фотосинтетичну активність листків, будову стебла та продуктивність культури льону ...
  • Вплив регуляторів росту рослин на формування стебла льону олійного 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, – 2018., 2018)
   Вивчали вплив інгібітора росту хлормекватхлориду та стимулятора розвитку трептолему на процеси формування стебла льону олійного. Використання хлормекватхлориду призводило до зменшення лінійних розмірів рослин, а обробка ...
  • Вплив хлормекватхлориду на морфогенез, формування донорно-акцепторної системи та продукційний процес олійних культур 

   Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G.; Поливаний, С.В.; Полываный, С.В.; Polyvanyi, S.V.; Рогач, Т.І.; Рогач, Т.И.; Rоgаch, Т.І.; Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Рогач, В.В.; Rogach, V. V. (Sciemcee Publishing. 2019, 2019)
   Анотації Вивчено вплив ретарданту хлормекватхлориду на продуктивність, анатомічні, морфологічні особливості та функціонування листкового апарату олійних культур. Застосування препарату в період бутонізації призводило до ...
  • Застосування хлормекватхлориду для оптимізації продукційного процесу льону олійного. 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Вивчали вплив хлормекватхлориду на продуктивність льону олійного, вміст і якість олії та вміст залишкових кількостей препарату в насінні. Встановлено, що ретардант призводив до підвищення врожаю та змін у його структурі. ...
  • Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів 

   Шевчук., О.А.; Ходаніцька, О.О.; Ватаманюк, О.В.; Вергеліс, В.І.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А.; Ватаманюк, О.В.; Вергелис, В.И.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Vatamanyuk, О.V.; Vergelis, V.I. (2020)
   Одним з перспективних напрямків в овочівництві є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів росту з одночасним збільшенням продуктивності. Метою роботи було висвітлення результатів досліджень регуляції ростових ...
  • Проростання насіння льону за дії регуляторів росту 

   Ходаніцька, О. О.; Khodanitska, O.O. (Вінниця, 2021, 2021)
   Ходаніцька О.О. Проростання насіння льону за дії регуляторів росту / О.О. Ходаніцька // Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів ...
  • Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) в інституті садівництва НААН України 

   Москалець, В.В.; Москалець, Т.З.; Гриник, І.В.; Шевчук, О.А.; Ходаніцька, О.О.; Moskalets, V.V.; Moskalets, T.Z.; Grynyk, I.V.; Shevchuk, O.A.; Khodanitska, O.O.; Москалец, В.В.; Москалец, Т.З.; Грынык, И.В.; Шевчук, О.А.; Ходаницкая, Е.А. (2020)
   Подано результати селекції обліпихи крушиноподібної в Інституті садівництва НААН України. Проаналізовано етапи виконання роботи – від вивчення і добору вихідного матеріалу в умовах поліського, полісько-лісостепового та ...