Now showing items 1-2 of 2

  • Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Verhelis, V. І.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, О. О. (Вінниця, 2019)
   В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібуючим препаратом – тебуконазолом (0,5% та 1%) методами ...
  • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г.В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
   У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...