Now showing items 1-1 of 1

    • Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства 

      Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, О. М.; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V.; Візнюк, І. М.; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галайдюк, М. А.; Галайдюк, Н. А.; Halaidiuk, M. A.; Грабіщук, С. В.; Грабищук, С. В.; Hrabishchuk, S. V.; Гуревич, Р. С.; Hurevych, R. S.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Дідух, Л. І.; Дидух, Л. И.; Didukh, L. I.; Килівник, А. М.; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Л. І.; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Т. О.; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Максимчук, Б. А.; Maksymchuk, B. A.; Максимчук, І. А.; Maksymchuk, I. A.; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Опушко, Н. Р.; Opushko, N. R.; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Хуртенко, О. В.; Khurtenko, O. V.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шульга, Г. Б.; Shulha, H. B. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018)
      У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблем особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій, розвитку їх професійної самосвідомості, професійного мислення, професійної ...