Now showing items 1-20 of 178

  • Brexit: причини та наслідки 

   Пащенко, О.; Pashchenko, O. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті розглядається проблема виходу Великобританії з Європейського союзу та аналізуються причини брексіту. Також вказуються наслідки брексіту як для самого Сполученого королівства, так і для Євросоюзу.
  • Актуальні проблеми політології : матеріали наукової конференції 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця, 2017)
   У збірнику наукових праць на основі широкого кола джерел та літератури аналізуються актуальні проблеми політології.
  • Актуальні проблеми суспільно-політичних наук 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У збірнику наукових праць на основі широкого кола джерел та літератури досліджуються актуальні проблеми політології, правознавства, соціології та історії.
  • Аналіз виборчої системи України 

   Столяр, І.; Столяр, И.; Stoliar, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізується процес виборчої системи України від мажоритарної до змішаної та від змішаної до пропорційної. Проаналізовано особливості виборчих систем, випробуваних за роки незалежності України, з’ясовано їх переваги ...
  • Аналіз впливу засобів масової інформації на політичну свідомість громадян України 

   Глущак, О.; Hlushchak, O. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті аналізуються способи та наслідки впливу ЗМІ на політичну свідомість громадян України.
  • Аналіз державної політики у сфері релігії на прикладі заходів радянської влади щодо протестантських релігійних організацій України у 1945-50-х рр. ХХ. ст. 

   Зінько, І. Ю.; Зинько, И. Ю.; Zinko, I. Yu. (Вінниця, 2017)
   У статті аналізується мережа, структура та склад протестантських релігійних організацій. Охарактеризована нормативно-правова база регулювання питань культової релігійної діяльності. Розкрита роль і завдання окремих державних ...
  • Аналіз повноважень королеви Великої Британії Єлизавети ІІ 

   Костюк, Т.; Kostiuk, T. (Вінниця, 2017)
   У статті досліджуються повноваження та привілеї правлячого монарха Великобританії.
  • Бідність як соціальний феномен в Україні 

   Ходніцька, Т.; Ходницкая, Т.; Khodnitska, T. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті аналізуються феномени, особливості проблем та шляхи вирішення бідності в Україні.
  • Виборча система в США. Президентські вибори 2016 року 

   Муль, І.; Муль, И.; Mul, I.; Поляруш, І.; Поляруш, И.; Poliarush, I. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена висвітленню сутності виборчої системи в США, яка є не тільки важливою формою безпосередньої участі громадян в здійсненні державної влади, а також конституційним актом обрання представників народу до органів ...
  • Виборча система Великобританії 

   Адаменко, В.; Adamenko, V (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті проаналізовані особливості виборчого права Сполученого Королівства Великої Британії. Особливу увагу приділено дослідженню нормативних засад виборчої системи, характеристиці суб'єктів виборчого права, організації ...
  • Виборча система Сполучених Штатів Америки 

   Адамчик, А.; Adamchyk, A. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті проаналізовано виборчу систему США, яка вважається однією з найдемократичніших виборчих систем у світі. Крім того розглядаються особливості обрання президента у США.
  • Виховання патріотизму молоді США 

   Пекарчук, Г.; Pekarchuk, H.; Гуцол, О.; Hutsol, O. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті розглядається проблема ставлення молоді США до патріотизму, розкриваються основні складові цього поняття, які американська молодь вкладає в його тлумачення.
  • Вихід Великої Британії з Європейського союзу 

   Дика, Т.; Dyka, T.; Адаменко, В.; Adamenko, V. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті розглядається вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Особлива увага прикута проблемі виникнення Brexit. Проаналізовано переваги та недоліки виходу Великобританії з Європейського Союзу. У статті робляться ...
  • Внесок президента Леоніда Кравчука на перших етапах створення незалежної України 

   Брітасова, О.; Бритасова, О.; Britasova, O. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті аналізується внесок першого президента України, а також особливості державотворення у перші роки незалежності та участь Л. Кравчука у цьому процесі.
  • Внутрішня політика Аргентини у 1990-2016 рр. 

   Кушнір, А.; Кушнир, А.; Kushnir, A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті аналізується розквіт Аргентини у продовж перебування при владі Нестора, а згодом і Крістіни Кішнер. Основну увагу приділено саме рішенням що до внутрішньої політики та її взаємозв’язку з зовнішньо-політичними витоками.
  • Вплив емігрантів Канади на політичну систему в Україні 

   Власюк, В. І.; Власюк, В. И.; Vlasiuk, V. I.; Подуфала, О. О. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті автори аналізують взаємовідносини між українською діаспорою в Канаді та Україною, а саме її допомога протягом останнього часу.
  • Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки 

   Жмурщук, Д.; Zhmurshchuk, D. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті розглядається роль масової інформації на формування громадської думки та який вплив має ЗМІ на думку людини.
  • Вплив менталітету громадян на прийняття політичних рішень 

   Шнайдрук, А.; Shnaidruk, A. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   В статье рассматривается менталитет как основа взаимодействия между гражданами и политиками. Менталитет анализируется через влияние на восприятие политических процессов, кризисных явлений, политической информации.
  • Впровадження інноваційно-комунікаційних сервісів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

   Білоус, В. С.; Белоус, В. С.; Belous, V.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I. (Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017-05-12)
   У статті проаналізовано питання діяльності бібліотеки щодо адаптації науково-педагогічних працівників університету до реалій цифрового простору. Акцентовано увагу на створення та функціонування інноваційно-комунікаційних ...
  • Глобалізація та інформатизація як паралельні процеси в сучасному суспільстві 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Коломієць, А. М.; Коломиец, А. М.; Kolomiets, A. M. (Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017-05-12)
   У статті проаналізовано зміст понять глобалізація, інформатизація як процеси, які характерні для сучасного суспільства. Визначено специфіку та вплив інформаційних ресурсів на всі сфери суспільного життя.