Now showing items 1-2 of 2

  • Глобалізація та інформатизація як паралельні процеси в сучасному суспільстві 

   Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. І.; Коломієц, А. М.; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M. (Київ : АртЕк, 2017)
   У статті проаналізовано зміст понять глобалізація, інформатизація як процеси, які характерні для сучасного суспільства. Визначено специфіку та вплив інформаційних ресурсів на всі сфери суспільного життя
  • Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Тези виступів ...