Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми морально-етичного становлення майбутніх медичних сестер 

      Біліченко, О. В.; Биличенко, А. В.; Bilichenko, O. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
      У статті розглядається роль цінностей у структурі моральної свідомості особистості. Акцентується увага на важливості завдання формування моральних цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх медичних сестер.