Now showing items 1-1 of 1

    • Політична еліта у контексті формування інформаційного суспільства в Україні 

      Мазур, І. В.; Мазур, И. В.; Mazur, Inna; Ніколіна, І. І.; Николина, И. И.; Nikolina, Inna (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
      У статті досліджуються окремі аспекти формування політичних еліт у період незалежності України, їх розвиток, становлення та особливості трансформації, участь їх у процесах державотворення і зміцненні сучасного українського ...