Now showing items 1-1 of 1

    • Актуальні проблеми філософії особистості як об’єкту досліджень 

      Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S. (Київ : Гнозис, 2015)
      Стаття присвячена актуальним проблемам філософії особистості як об’єкту досліджень. Аналізується зміст філософії особистості, методологічні засади її дослідження в контексті аналізу існуючих парадигм перспективного розвитку ...