Now showing items 1-1 of 1

    • Інформаційні права студентів за законодавством України 

      Гура, А. О.; Gura, Hannah (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
      У статті на основі аналізу чинного Законодавства проаналізовано інформаційні права студентів, визначено перешкоди у їх реалізації, перспективи внесення змін до Законодавства з метою приведення у відповідність до європейських норм.