Now showing items 1-8 of 8

  • Аналіз можливостей використання технологій Веб – 2.0 у процесі підготовки педагогів 

   Lyulchak, S.; Люльчак, С. Ю. (2016)
   Розглянуто аналіз можливостей використання сервісів Веб 2.0 в навчальному процесі. З’ясовано, що сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись як джерело навчальних матеріалів, як сховища посилань на веб-ресурси, як платформи ...
  • Контекстний характер змісту занять майбутніх учителів. 

   Губіна, С. І.; Hubina, S. I. (2018)
   Входження особистості в натовп веде до безликості, до того, що індивід втрачає свої особистісні якості. Він здатен перейматися настроями натовпу і діяти під його впливом, не виявляючи своєї індивідуальності. В натовпі ...
  • Моделювання системи професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту 

   Вовчаста, Н. Я.; Vovchasta, N. (Київ ; Вінниця : Планер, 2016)
   У статті обґрунтовані основних положень моделювання системи професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Виявлено специфіку гуманітарної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та ...
  • Професійні компетентності педагога нової української школи 

   Любчак, Л. В. (Вінниця : Твори, 2020)
   У статті розкривається проблема створення професійного профілю сучасного педагога в контексті роботи проекту «Нова українська школа – новий учитель». На основі аналізу національного досвіду освітніх стандартів розкривається ...
  • Розвиток соціокультурної компетентності 

   Тарнауз, O. І.; Tarnauz, O. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   У статті розглянуто розвиток та формування соціокультурної компетентності,а також введення соціокультурного компоненту в викладання іноземної мови. Мета статті полягає в тому,щоб бути професійно педагогічно компетентним, ...
  • Соціокультурний компонент іншомовної комунікативної компетентності 

   Стахова, М. О. (Вінниця : Твори, 2019)
   У статті представлені різні погляди на тлумачення поняття «іншомовна комунікативна компетенція». Розглянуто питання про її змістовну структуру. Вивчення іноземної мови передбачає формування в учнів іншомовної комунікативної ...
  • Сутність педагогічних умінь у компетентнісному вимірі 

   Гордієнко, Т. В.; Hordiyenko, T. (Гордієнко Т. В. Сутність педагогічних умінь у компетентнісному вимірі / Т. В. Гордієнко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 45. – С. 177-180, 2016)
   За час навчання у ВНЗ студенти мають оволодіти системою найважливіших психолого-педагогічних і предметних знань, умінь і навичок, які б забезпечили кваліфіковане виконання професійної діяльності. У статті подається розмаїття ...
  • Термінологічні аспекти формування професійної компетентності майбутнього фахівця 

   Король, В. П.; Korol, V. P.; Марущак, О. В.; Marushchak, O. V. (Київ ; Вінниця :Планер, 2014)
   У статті представлено термінологічні аспекти дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця; здійснено системний аналіз понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність»; ...