Now showing items 1-9 of 9

  • Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування : монографія 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця : Ніланд ЛТД, 2017)
   У монографії висвітлено особливості, складові компоненти та шляхи формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя. Адресована студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам ...
  • Зміст загальнопедагогічної компетентності вчителя 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2017)
   Проаналізовано сутність феномену компетентності, виокремлено функціональний і структурний підходи до його трактування. У першому компетентність визначається через її функціональні прояви, у другому основна увага зосереджується ...
  • Методика проведення практичних занять у вищій школі як важлива умова формування методичної компетентності студентів 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Н. І.; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   Якою має бути методика проведення практичних занять у вищій школі, щоб разом з іншими ключовими компетентностями паралельно формувати у майбутніх фахівців й методичну компетентність? Це ключове питання, на яке дає відповідь ...
  • Науково-теоретичні основи дослідження проблеми професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки 

   Каплінський, В. В. (Вінниця : Твори, 2019)
   У статті окреслено суперечності, що зумовлюють актуальність проблеми, науково обґрунтовано концептуальні засади системи професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки в педагогічних ...
  • Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   У статті визначено і проаналізовано основні підходи до розуміння сутності професійної компетентності вчителя у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Загальнопедагогічна компетентність розглядається як інтегральна здатність ...
  • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Дмитро Іванович; Коломиец, Д. И.; Kolomiiets, D. I.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамська, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   У монографії розкриваються теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
  • Технологія формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів на заняттях з методики виховної роботи 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця, 2018)
   У статті розглядається зміст та структура загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Акцентується увага на можливостях використання активних методів навчання з метою формування готовності студентів до виховної ...
  • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ ; Вінниця : Планер, 2018)
   У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...
  • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davidchuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2016)
   У монографії розкриваються концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...