Now showing items 1-1 of 1

    • Цінісне ставлення до людини в теорії і практиці виховання 

      Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
      Стаття присвячена обґрунтуванню важливості і дослідженню особливостей виховання гуманістичної орієнтації старшокласників і студентів в сучасних умовах. Здійснено ретроспективний аналіз філософської, психолого-педагогічної ...