Now showing items 1-1 of 1

    • Особливості сорбційного очищення промислових стічних вод з використанням регенерованих сорбентів 

      Худоярова, О. С. (Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження / Збірник наукових праць ВДПУ, 2022)
      Запропонована схема перероблення відходів (вторинної промислової сировини) окрім традиційного сорбційного очищення стічної води та можливого повторного її використання в замкнених виробничих циклах, очищення індустріальних ...