Now showing items 1-1 of 1

    • Охорона праці в галузі освіти 

      Гаркушевський, В. С.; Гаркушевский, В. С.; Garkushevsky, V. S.; Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V.; Матвійчук, А. Я.; Матвийчук, А. Я.; Matviychuk, A. Ya.; Мельник, М. В.; Melnik, M. V.; Савчук, І. В.; Савчук, И. В.; Savchuk, I.V.; Стінянський, В. Л.; Стинянский, В. Л.; Steynyansky, V. L.; Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D. (Вінниця: ВДПУ, 2013)
      У посібнику наведені теоретичні відомості для 12 практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі освіти» і контрольні питання для самостійної роботи студентів педагогічних університетів різних спеціальностей.