Now showing items 1-1 of 1

    • QR-КОДИ: ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

      Федик, Т.В.; Fedyk, Tetiana; Федик, Тетяна Василівна (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2023)
      У статті розкривається сутність таких понять як мобільні технології, мобільне навчання, технологія BYOD, QR-код. Розглянуто специфіку QR-коду та можливості його використання у навчальній діяльності. ...