Now showing items 1-1 of 1

    • Лексико-семантична сінестезія в імпресіоністичних текстах 

      Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ им.Тараса Шевченко», 2009)
      Стаття присвячена аналізу феномена сінестезії в художніх текстах імпресіоністичного направлення. Лексико-семантична сінестезія відмічена на рівні слів-композитів, словосполучень, текстових фрагментів. Розглянуті її основні ...