Now showing items 1-1 of 1

    • Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фopмувaння професійної кoмпeтeнтнocтi cтудeнтa 

      Бровчак, Л. С.; Ліхіцька, Л. М.; Старовойт, Л. В. (Вінниця : Твори, 2020)
      У статті розкрито сутність понять «умова», «компетентнісний підхід». Визначено психолого-педагогічні умови розвитку особистості студента в освітньому процесі. Розглянуто критерії оцінки та етапи формування компетентності ...