Now showing items 1-1 of 1

    • Компонентний склад тіла жінок першого періоду зрілого віку різних соматотипів 

      Мірошниченко, Вячеслав; Юшина, Олена; Заєць, Тетяна; Дубовік, Ріма; Мирошниченко, Вячеслав; Юшина, Елена; Заець, Татьяна; Дубовик, Рима; Miroshnichenko, Viacheslav; Jushyna, Olena; Zaiets, Tetiana; Dubovik, Rima (ТОВ "Твори", 2020)
      Актуальність теми дослідження. Дослідження компонентного складу маси тіла у представниць різних соматотипів доповнить дані про морфологічні особливості жінок першого зрілого віку. Кореляційний аналіз між компонентами ...