Now showing items 1-1 of 1

    • Moce i słabości kształcenia pedagogicznego w Polsce - prуba bilansu 

      Jankowska, Dorota; Yankovskaya, Dorota; Янковська, Дорота (Вінниця : Друк плюс, 2020)
      Celem artykułu jest zwrуcenie uwagi na studia pedagogiczne i kwestie kształcenia na kierunkach określanych według klasyfikacji ISCED-F 2013 jako należące do podgrupy pedagogicznej, przygotowujące do podejmowania działalności ...