Now showing items 1-2 of 2

  • Організація групової навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови 

   Ігнатовська, Р. В.; Ihnatovska, R. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2018)
   У статті проаналізовано сутність і переваги групового навчання, визначено чинники, що впливають на його ефективність, типові проблеми, які виникають під час організації групової навчальної взаємодії студентів. З’ясовано ...
  • Структура професійної самосвідомості майбутніх юристів 

   Ігнатовська, Р. В.; Игнатовская, Р. В.; Ihnatovska, R. V. (Вінниця : Нілан ЛТД, 2017)
   Розглядається структура професійної самосвідомості майбутніх юристів, в якій виокремлено когнітивний, афективний і поведінковий компоненти. Визначено три критерії сформованості професійної самосвідомості майбутніх юристів: ...