Now showing items 1-1 of 1

    • Україна-Польща: історичне сусідство 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Генеральне консульство Республіки Польща у м. Вінниці; Генеральное консульство Республики Польша в г. Виннице; Consulate General of the Republic of Poland in the city of Vinnytsia; Міністерство освіти і науки України; Министерство образования и науки Украины; Ministry of Education and Science of Ukraine; Варшавський університет; Варшавский университет; University of Warsaw; Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; Университет Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве; University of Cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw; Державний архів Вінницької області; Государственный архив Винницкой области; State Archives of Vinnytsia Region; Вінницький обласний краєзнавчий музей; Винницкий областной краеведческий музей; Vinnytsia Regional Museum of Local Lore; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А. Тімірязєва; Винницкая областная универсальная научная библиотека имени К.А. Тимирязева; Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev; Християнсько-демократичний союз поляків Вінниці; Христианско-демократический союз поляков Виннице; Christian Democratic Union of Poles of Vinnytsia; Центр історії Вінниці; Центр истории Винницы; Center for the History of Vinnytsia (Вінниця:ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)