Now showing items 143-162 of 8378

  • Steam Education as a Benchmark for Innovative Training of Future Teachers of Labour Training and Technology 

   Hlukhaniuk, Vitaliy; Solovej, Viktor; Tsvilyk, Svitlana; Shymkova, Iryna (Rezekne Academy of Technologies, 2020)
   The purpose of the article is to substantiate an innovative methodology for implementing the content of STEAM (science, technology, engineering, arts and math)education through the organization of ...
  • STEAM-проєктування інтер’єрної ляльки як засіб розвитку творчих здібностей учнів базової школи 

   Савлук, В.М.; Savluk, V.M.; Свята, М.В.; Svyata, M.V.; Шимкова, І.В.; Shymkova, I.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті висвітлюються проблеми формування творчої особистості під час створення STEAM-проєктів з трудового навчання учнів закладів загальної середньої освіти та досвід створення інтер’єрних ляльок на прикладі учнівських ...
  • STEM-, STEAM- І STREAM - освіта як нова форма та найвищий рівень інтеграції знань 

   Коломієць, Дмитро; Kolomiets, Dmitrо; Коломієць, Тарас; Kolomiets, Taras; Швець, Олена; Shvets, Olena (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті продемонстровано, що STEM-, STEAM- і STREAM- освіта є найвищим рівнем інтеграції наукових знань, технологій, інженерії, мистецтва, комунікації й математичних обчислень. Найдоцільнішою формою, що забезпечує такого ...
  • STEM-освіта в процесі підготовки майбутніх робітників електротехнічного профілю 

   Матвійчук, А.Я.; Matviychuk, A.Ya.; Іванчук, А.В.; Ivanchuk, A.V.; Хватков, П.В.; Khvatkov, P.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті проаналізовано зміст понять STEM/STEAM/STREAM-освіти та обґрунтовано необхідність їх упровадження при підготовці компетентних робітників по ремонту і налагодженню електрообладнання та електромонтерів. Запропоновано ...
  • Stem/steam/stream – інноваційні підходи в трудовому навчанні 

   Бабчук, Ю. М.; Бабчук, Ю. Н.; Babchuk, Yu. M.; Грицак, А. В.; Hrytsak, A. V.; Коломієць, Д. І.; Коломиец, Д. И.; Kolomiyets, D. I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті визначено основні тенденції світових освітніх реформ. Охарактеризовано напрями інтеграції знань. Показано, що в багатьох країнах світу основою реформування систем освіти стала STEM-освіта і STEAM-освіта. Ці види ...
  • Structural vs. Cognitive Poetics: Approaches to the Study of Poetic Syntax 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, A. V.; Грачова, І. Є.; Грачева, И. Е.; Grachova, I. Y. (Budapest, 2018)
   У статті розглядається проблема вивчення поетичного синтаксису з точки зору структурної і когнітивної поетики. Результати дослідження виявили, що в залежності від підходу, кожна з поетик вирізняє власні одиниці, методи ...
  • Swot-аналіз, як метод визначення стратегії розвитку спортивного клубу «Maхima» 

   Прокопова, Л. І. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
   В статті, на основі систематизації та аналізу науково-методичної і спеціальної літератури, вивчено різні види аналізу внутрішнього середовища спортивного клубу. У процесі дослідження його сильних і слабких сторін, зовнішніх ...
  • “SWOT” аналіз як стратегічний прийом прийняття професійних рішень у методиці навчання іноземних мов 

   Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentieva, T. (Маріуполь, 2018)
   Публікація присвячена проблемі підготовки вчителів іноземних мов «нового покоління», які б найбільше відповідали вимогам, що висуваються сучасними освітніми стандартами та школою. У зв’язку з цим у тезах розглядаються ...
  • Symmetry as a principle of contemporary American poetry text organization 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Вінниця, 2011)
   The paper poses symmetry as a principle of organizing a contemporary American poetry text, its syntactic level in particular. Texts of modern and postmodern American poetry demonstrate such types of symmetric constructions ...
  • Techniques and Strategies of Critical Thinking Development in the Process of ESL Teaching 

   Теклюк, Г.П.; Теклюк, А.П.; Tekliuk, H.P. (Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221–Budapest, 2020)
   This paper summarises a study focusing on the techniques and strategies of critical thinking development in the process of ESL teaching. In doing so, it aims to contribute to an important area of research regarding teaching ...
  • The communicative component`s description of a future teacher`s development system 

   Kaplinskiy, Vasyl; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (European humanitie studies: State and Society, 2017)
   In this article was given a communicative component’s description of a future teacher’s development system. Also was made an analysis of components and inward relations between them
  • The Development of Lifelong Learning in German-Speaking Coutries: Innovative Approaches 

   Матіюк, Дмитро Володимирович; Матиюк, Д. В.; Matiiuk, D. V. (Витебск, 2017)
   У статті досліджена важливість освіти впродовж життя. Проаналізовані праці провідних науковців Європейського Союзу та німецькомовних країн з вищезазначеної проблематики. Систематизовано й узагальнено особливості змісту, ...
  • The existence of heteroclinic traveling waves in the discrete sine-Gordon equation with nonlinear interaction on a 2D-lattice 

   Bak, S. M.; Бак, С. М.; Бак, С. Н. (2018)
   The article deals with the discrete sine-Gordon equation that describes an infinite system of nonlinearly coupled nonlinear oscillators on a 2D-lattice with the external potential V (r) = K(1-cos r). The main result concerns ...
  • The implemintation of problem-based learning in ukrainian higher educational institutions 

   Dmitrenko, N. Ye. (Вінниця: ВДПУ, 2017)
   The article deals with the problem-based learning (PBL) that combines theoretical knowledge and practice in educational process. PBL is an effective learning method through which the students become responsible and initiative. ...
  • The Legacy of a Pandemic: Lessons Learned and . . .Being Learned 

   Matvienko, Olga; Kuzmina, Svitlana; Glazunova, Tamara; Yamchynska, Tamara; Clay M. Starlin; Sue F. Foo.; Матвієнко, О.В.; Кузьміна, С.А.; Глазунова, Т.В.; Ямчинська, Т.І.; Старлін К.; Су Фу (North American Community: Uniting for Equity Journal of Interdisciplinary Education, 2021)
   Ukrainian education has traditionally been face-to-face. It has been criticized for the slow integration of technology and web-based instruction into teacher preparation. The following factors have contributed to a resistance ...
  • The orientation of training loads of shock microcycles of qualified athletes who specialize in combined events 

   Adamchuk, Vadym; Адамчук, Вадим; Адамчук, Вадим (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   This article highlights the issue of orientation training loads shock microcycles in training all-around athletes. The proper rotation of stress with relaxation create favorable conditions that stimulate adaptive responses ...
  • The peculiarities of Great Britain in the context of European integration 

   Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, О. А.; Неприцька, Т. І.; Неприцкая, Т. И.; Neprytska, T. I. (Вінниця, 2016)
   В статті аналізується специфіка Великої Британії в контексті європейської інтеграції. Визначені головні чинники, котрі відрізняють Сполучене королівство від її континентальних сусідів, а саме, острівне положення, історичне ...
  • The place and functions of value orientations in personality structure of modern student 

   Бучацька, С. М.; Бучацкая, С. М.; Buchatska, S. M.; Хуртенко, О. В.; Khurtenko, O. V. (Baltija Publishing, 2018-10-26)
   The article is devoted to the problem of value orientations of modern youth, which constitute the motivational structure of the individual, on the basis of which there is a choice of certain social settings as the goals ...
  • Theoretical analysis of the concept «Professional development of the future teacher» 

   Kaplinskiy, V. V.; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018)
   The article discusses the different approaches and the author's understanding of the concept of «future teachers» professional formation
  • Tolerance as a Criterion of Teacher`s Personal Maturity 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018)
   Targeted modernization of education on the basis of humanization and democratization significantly change the requirements for the professional position and strategy of a teacher, provide the rejection of the directive ...