Now showing items 136-155 of 8366

  • Romantik und ihre vertreter F.Chopin, R.Schumann und J.Brahms 

   Karlin, Mariya; Карлін, Марія (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2018-11-21)
   Ідея цього проекту виникла пару років тому, коли я почала працювати в міській музичній школі в Бонні. Це означає, що походження ідеї не було пов’язане з іспитом. Роблячи це, я спиралася на власний досвід роботи в музичній ...
  • Samookreślenie zawodowe w dzieciństwie a wybуr zawodu 

   Biłous, Paweł; Belous, Paul; Білоус, Павло (Вінниця : Друк плюс, 2020)
   Problemy, z ktуrymi nieustannie się borykają, to problemy związane z samostanowieniem zawodowym, wyborem zawodu i pracy. Można je złagodzić, stosując samostanowienie i wczesne doradztwo zawodowe podczas zabaw dla dzieci. ...
  • Semiosis of syntactic constructions of a poetry text: cognitive and semiotic aspect (based on contemporary American poetry texts) 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Кіровоград, 2012)
   The article highlights cognitive and semiotic peculiarities of syntactic constructions of poetry texts. It has been found out that semiosis of syntactic units is realized in two stages: perception and semiotization, which ...
  • SEO мережевих ресурсів: принципи і правила 

   Маціпура, Артем; Маципура, Артем; Matsipura, Artem (2019)
   У роботі досліджено явище технології SEO в сучасному інтернет-просторі: оцінено вплив комплексу робіт з SEO на інформаційні мережеві ресурси, зокрема на ресурси 24tv.ua, ukr.net, vn.20minut.ua. Під час дослідження проведено ...
  • Socio-psychological Mechanismsт of the Minimizing Principle of Educational Influence or the Application of Newton’s Third Law in Pedagogy 

   Лебедєва, Н. А.; Лебедева, Н. А.; Lebedieva, N. A.; Shakhov, V. V.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Шахов, В. І.; Шахов, В. (2019)
   We tend to believe that our behavior comes from our attitudes and beliefs. However, social psychologists have experimentally proved a possible reverse dependence: our purposes, views can be a consequence of our behavior. ...
  • Speech Tactics of the Actualization of the Strategy of Positive Politeness “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” (based on Larry King’s talk-show) 

   Chovhanyuck, M.; Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н. (Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2016)
   The article provides a detailed analysis of the second strategy of positive politeness in the discursive space of Larry King’s talk show, in particular the strategy “Exaggerate (interest, approval, sympathy with H)” and ...
  • Spektrale Charakteristiken der Hochzungenvokale in den nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

   Сольська, Т. М.; Сольская, Т. Н.; Solska, Т. М. (K. : Verlagszentrum der KNLU, 2013)
   Стаття відображає результати спектрального аналізу голосних високого ступеня підняття у підготовленому мовленні носіїв німецького, австрійського та швейцарського національних варіантів німецької мови. Встановлено спільні ...
  • Steam Education as a Benchmark for Innovative Training of Future Teachers of Labour Training and Technology 

   Hlukhaniuk, Vitaliy; Solovej, Viktor; Tsvilyk, Svitlana; Shymkova, Iryna (Rezekne Academy of Technologies, 2020)
   The purpose of the article is to substantiate an innovative methodology for implementing the content of STEAM (science, technology, engineering, arts and math)education through the organization of ...
  • STEAM-проєктування інтер’єрної ляльки як засіб розвитку творчих здібностей учнів базової школи 

   Савлук, В.М.; Savluk, V.M.; Свята, М.В.; Svyata, M.V.; Шимкова, І.В.; Shymkova, I.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті висвітлюються проблеми формування творчої особистості під час створення STEAM-проєктів з трудового навчання учнів закладів загальної середньої освіти та досвід створення інтер’єрних ляльок на прикладі учнівських ...
  • STEM-, STEAM- І STREAM - освіта як нова форма та найвищий рівень інтеграції знань 

   Коломієць, Дмитро; Kolomiets, Dmitrо; Коломієць, Тарас; Kolomiets, Taras; Швець, Олена; Shvets, Olena (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті продемонстровано, що STEM-, STEAM- і STREAM- освіта є найвищим рівнем інтеграції наукових знань, технологій, інженерії, мистецтва, комунікації й математичних обчислень. Найдоцільнішою формою, що забезпечує такого ...
  • STEM-освіта в процесі підготовки майбутніх робітників електротехнічного профілю 

   Матвійчук, А.Я.; Matviychuk, A.Ya.; Іванчук, А.В.; Ivanchuk, A.V.; Хватков, П.В.; Khvatkov, P.V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
   У статті проаналізовано зміст понять STEM/STEAM/STREAM-освіти та обґрунтовано необхідність їх упровадження при підготовці компетентних робітників по ремонту і налагодженню електрообладнання та електромонтерів. Запропоновано ...
  • Stem/steam/stream – інноваційні підходи в трудовому навчанні 

   Бабчук, Ю. М.; Бабчук, Ю. Н.; Babchuk, Yu. M.; Грицак, А. В.; Hrytsak, A. V.; Коломієць, Д. І.; Коломиец, Д. И.; Kolomiyets, D. I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті визначено основні тенденції світових освітніх реформ. Охарактеризовано напрями інтеграції знань. Показано, що в багатьох країнах світу основою реформування систем освіти стала STEM-освіта і STEAM-освіта. Ці види ...
  • Structural vs. Cognitive Poetics: Approaches to the Study of Poetic Syntax 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, A. V.; Грачова, І. Є.; Грачева, И. Е.; Grachova, I. Y. (Budapest, 2018)
   У статті розглядається проблема вивчення поетичного синтаксису з точки зору структурної і когнітивної поетики. Результати дослідження виявили, що в залежності від підходу, кожна з поетик вирізняє власні одиниці, методи ...
  • Swot-аналіз, як метод визначення стратегії розвитку спортивного клубу «Maхima» 

   Прокопова, Л. І. (Вінниця : ВДПУ, 2021)
   В статті, на основі систематизації та аналізу науково-методичної і спеціальної літератури, вивчено різні види аналізу внутрішнього середовища спортивного клубу. У процесі дослідження його сильних і слабких сторін, зовнішніх ...
  • “SWOT” аналіз як стратегічний прийом прийняття професійних рішень у методиці навчання іноземних мов 

   Авксентьєва, T.; Авксентьeва, T.; Avksentieva, T. (Маріуполь, 2018)
   Публікація присвячена проблемі підготовки вчителів іноземних мов «нового покоління», які б найбільше відповідали вимогам, що висуваються сучасними освітніми стандартами та школою. У зв’язку з цим у тезах розглядаються ...
  • Symmetry as a principle of contemporary American poetry text organization 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Вінниця, 2011)
   The paper poses symmetry as a principle of organizing a contemporary American poetry text, its syntactic level in particular. Texts of modern and postmodern American poetry demonstrate such types of symmetric constructions ...
  • Techniques and Strategies of Critical Thinking Development in the Process of ESL Teaching 

   Теклюк, Г.П.; Теклюк, А.П.; Tekliuk, H.P. (Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221–Budapest, 2020)
   This paper summarises a study focusing on the techniques and strategies of critical thinking development in the process of ESL teaching. In doing so, it aims to contribute to an important area of research regarding teaching ...
  • The communicative component`s description of a future teacher`s development system 

   Kaplinskiy, Vasyl; Kaplinskyi, V. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В. (European humanitie studies: State and Society, 2017)
   In this article was given a communicative component’s description of a future teacher’s development system. Also was made an analysis of components and inward relations between them
  • The Development of Lifelong Learning in German-Speaking Coutries: Innovative Approaches 

   Матіюк, Дмитро Володимирович; Матиюк, Д. В.; Matiiuk, D. V. (Витебск, 2017)
   У статті досліджена важливість освіти впродовж життя. Проаналізовані праці провідних науковців Європейського Союзу та німецькомовних країн з вищезазначеної проблематики. Систематизовано й узагальнено особливості змісту, ...
  • The existence of heteroclinic traveling waves in the discrete sine-Gordon equation with nonlinear interaction on a 2D-lattice 

   Bak, S. M.; Бак, С. М.; Бак, С. Н. (2018)
   The article deals with the discrete sine-Gordon equation that describes an infinite system of nonlinearly coupled nonlinear oscillators on a 2D-lattice with the external potential V (r) = K(1-cos r). The main result concerns ...