Show simple item record

dc.date.accessioned2017-07-13T10:23:04Z
dc.date.available2017-07-13T10:23:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationАктуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2016-2017 н.р. / Вінницький державний педагогічний університет ім.. М. Коцюбинського ; відпов. ред. В. Г. Кур’ята. – Вінниця, 2017. – 348 с.uk_UA
dc.identifier.issn978-966-924-544-1
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/811
dc.descriptionБіологія. Анатомія. Фізіологія рослинuk_UA
dc.description.abstractУ збірнику наукових праць розглядаються актуальні питання сучасної анатомії та фізіології рослин, екології, анатомії та фізіології людини і тварин, методики викладання біології. Висвітлюються питання організації та функціонування донорно-акцепторної системи рослин за дії модифікаторів гормонального статусу, впливу автономної нервової системи та солей Mg на толерантність шлуночків серця до фібриляції, формування та функціонування орнітокомплексів в умовах антропогенно-трансформованого середовища, проблем підготовки майбутнього вчителя біології до діяльності в галузі екологічної освіти школярів. Для науковців-біологів, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.uk_UA
dc.description.abstractВ сборнике научных трудов рассматриваются актуальные вопросы современной анатомии и физиологии растений, экологии, анатомии и физиологии человека и животных, методики преподавания биологии. Освещаются вопросы организации и функционирования донорно-акцепторной системы растений за действия модификаторов гормонального статуса, влияния автономной нервной системы и солей Mg на толерантность желудочков сердца к фибрилляции, формирования и функционирования орнитокомплексов в условиях антропогенно-трансформированной среды, проблем подготовки будущего учителя биологии к деятельности в области экологического образования школьников. Для ученых-биологов, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.ru
dc.description.abstractThe collection of scientific works deals with topical issues of modern anatomy and physiology of plants, ecology, anatomy and physiology of humans and animals, methods of teaching biology. The questions of the organization and functioning of the donor-acceptor system of plants for the actions of modifiers of hormonal status, the influence of the autonomic nervous system and Mg salts on the tolerance of the heart ventricles to the fibrillation, formation and functioning of the ornithomplexes under the conditions of anthropogenically transformed environment, the problems of preparing the future teacher of biology for activities in the region Environmental education for schoolchildren. For scientists-biologists, teachers, post-graduate students and students of higher educational institutions.en
dc.publisherВДПУ, Вінницяuk_UA
dc.subjectсучасна анатоміяuk_UA
dc.subjectсучасна фізіологія рослинuk_UA
dc.subjectанатомія людиниuk_UA
dc.subjectфізіологія людиниuk_UA
dc.subjectметодика викладання біологіїuk_UA
dc.subjectдонорно-акцепторна система рослинuk_UA
dc.subjectмодифікатори гормонального статусуuk_UA
dc.subjectшлуночкі серцяuk_UA
dc.subjectфібриляціяuk_UA
dc.subjectорнітокомплексuk_UA
dc.subjectпідготовка майбутнього вчителя біологіїuk_UA
dc.subjectекологічна освіта школярівuk_UA
dc.subjectсовременная анатомияuk_UA
dc.subjectсовременная физиология растенийuk_UA
dc.subjectанатомия человекаuk_UA
dc.subjectфизиология человекаuk_UA
dc.subjectметодика преподавания биологииuk_UA
dc.subjectдонорно-акцепторная система растенийuk_UA
dc.subjectмодификаторы гормонального статуса желудочков сердцаuk_UA
dc.subjectфибрилляция орнитокомплексuk_UA
dc.subjectподготовка будущего учителя биологииuk_UA
dc.subjectэкологическое образование школьниковuk_UA
dc.subjectmodern anatomyuk_UA
dc.subjectmodern physiology of plantsuk_UA
dc.subjecthuman anatomyuk_UA
dc.subjecthuman physiologyuk_UA
dc.subjectteaching methods of biologyuk_UA
dc.subjectenvironmental education of schoolchildrenuk_UA
dc.titleАктуальні проблеми сучасної біології та методики її викладанняuk_UA
dc.title.alternativeАктуальные проблемы современной биологии и методики ее преподаванияuk_UA
dc.title.alternativeActual problems of modern biology and methods of its teachinguk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record