Now showing items 158-177 of 418

  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Сокольвак, О. Г.; Sokolvak, O. H. (Вінниця: Планер, 2015)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів ...
  • Метрологічний контроль як складова частина методів дослідження та управління підготовкою спортсменів 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Метрологічний контроль розглядається як напрям спортивної педагогіки, сукупність принципів, правил, прийомів, що представляють собою теоретичні та методичні основи в спорті. Метрологічний контроль є складовою частиною ...
  • Метрологічні основи контролю за змагальною діяльністю 

   Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha; Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила (Київ: КНТ, 2017)
   Основними напрямками контролю за змагальною діяльністю є визначення числа результативності ТТД та ефективності спортивної техніки, а також контроль за спортивною тактикою. Розрізняють два основних методи контролю за ...
  • Метрологічні основи контролю за фізичною підготовленістю спортсменів 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В главі у скороченому варіанті представлені загальні вимоги за фізичною підготовленістю спортсменів, характеризуються тести для контролю швидкісних якостей, силових якостей, витривалості, спритності та гнучкості. В главі ...
  • Метрололічний контроль як складова частина процесу управління підготовкою спортсменів 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ : КНТ, 2017)
   Спортивна метрологія розглядається як галузь спортивної педагогіки, сукупність принципів, правил, прийомів, що представляють собою теоретичні та методичні основи в спорті. Предметом спортивної метрології є комплексний ...
  • Моделирование структуры соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов различного игрового амплуа. 

   Борисова, Ольга; Borysova, Olha; Шленская, Ольга; Shlonska, Olha (ТОВ «Планер», 2018)
   Статья посвящена исследованиям и разработке модельных показателей использования технико-тактических действий квалифицированных волейболистов различных амплуа. На основании анализа соревновательной деятельности высококвал ...
  • Модельна характеристика каратистів 

   Грубар, Ірина; Грубар Ирина, Ирина; Нrubar, Iryna; Грабик, Надія; Грабик, Надежда; Hrabyk, Nadiia (ТОВ «Планер», 2017)
   У статті на основі аналізу науково-методичної літератури доведено, що без використання морфологічних показників неможливо забезпечити ефективність таких складових навчально-тренувального процесу як прогнозування, контроль, ...
  • Модельные значения интегральной оценки технико-тактической деятельности высококвалифицированных футболистов различных игровых амплуа 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevich, Victor (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Разработана интегральная оценка технико-тактической деятельности футболистов, которая состоит из шести специфических показателей: коэффициента интенсивности, коэффициента мобильности, коэффициента агрессивности, коэффициента ...
  • Модельні показники дистанційних і штрафних кидків висококваліфікованих баскетболістів України 

   Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   У статті на основі аналізу та узагальнення статистичних даних визначені модельні кількісні та якісні показники виконання кидків з різної дистанції та штрафних кидків у процесі змагальної діяльності висококваліфікованими ...
  • Моделювання в спорті як метод дослідження 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   На сучасному етапі розвитку системи підготовки в основному розроблені методологічні підходи до побудови модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості для всіх видів спорту. У той же час певна специфіка ...
  • Моделювання структурних утворень тренувального процесу кваліфікованих волейболісток при двоцикловій системі підготовки протягом року (базовий розвивальний мезоцикл першого макроциклу) 

   Щепотіна, Наталя; Shchepotina, Natalia (ТОВ «Планер», 2018)
   Стаття присвячена обґрунтуванню побудови базового розвивального мезоциклу при двохцикловій системі підготовки кваліфікованих волейболісток протягом року на основі методів моделювання. Використовуючи модельні тренувальні ...
  • Моделювання структурних утворень тренувального процесу кваліфікованих волейболісток при двоцикловій системі підготовки протягом року. (Втягувальний мезоцикл першого макроциклу) 

   Щепотіна, Наталя; Щепотина, Наталия; Shchepotina, Natalia (ТОВ «Планер», 2017)
   Стаття присвячена обґрунтуванню побудови втягувального мезоциклу при двоцикловій системі підготовки кваліфікованих волейболісток протягом року на основі методів моделювання. Використовуючи модельні тренувальні завдання як ...
  • Моніторинг складу тіла хокеїстів на траві різної кваліфікації 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostyukevych, Viktor; Перепелиця, Олександр; Перепелица, Александр; Perepelytsya, Oleksandr; Поліщук, Володимир; Полищук, Владимир; Polishchuk, Volodymyr; Гудима, Степан; Гудыма, Степан; Hudyma, Stepan (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В статті описується порівняльний аналіз показників складу тіла спортсменів різної кваліфікації в хокеї на траві. В дослідженнях брали участь гравці молодіжної і національної збірної команд України з хокею на траві. ...
  • Моніторинг стану компенсаторно-пристосувальних механізмів кисневотранспортної системи студентської молоді при фізичних навантаженнях 

   Крижанівська, Оксана; Kryzhanivs'ka, Oksana; Крыжановская, Оксана; Бублик, Сергій; Bublyk, Serhiy; Бублик, Сергей (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Представлені результати дослідження стану кисневотранспортної системи в осіб юнацького віку в умовах дозованого фізичного навантаження. В дослідженні приймало участь 44 студента: дівчат – 26, хлопців – 18, які займалися в ...
  • Морфологічні методи дослідження 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У підрозділі висвітлено визначення фізичного розвитку спортсменів методом антропометричних індексів, подана методика антропометричних вимірювань.
  • Місце структури здібностей та обдарованості в системі відбору та орієнтації спортсменів 

   Шинкарук, Оксана; Shynkaruk, Oksana (ТОВ фірма «Планер», 2017)
   В статті розглянуто місце структури здібностей та обдарованості в системі відбору та орієнтації спортсменів. Зазначено, що спортивна обдарованість розглядається як поєднання задатків, що сприяють максимальному розвитку ...
  • Наука та основні наукові категорії і теоретико-методичні поняття 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі викладено особливості науки як специфічної діяльності людини, наведено її основні ознаки, подано послідовність науково-дослідницьких дій, охарактеризовано науковий стиль спілкування, а також представлено основні ...
  • Наукові підходи та алгоритм нейрореабілітації важкохворих. 

   Самойлюк, Оксана; Samoiliuk, Oksana (ТОВ «Планер», 2017)
   У статті розглянуто особливості фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи. Здійснений опис структури програм реабілітації для дітей та підлітків, індивідуально підібраних програм ЛФК і поліпшення функціональних ...
  • Неолімпійський спорт: проблеми та перспективи розвитку 

   Імас, Євгеній; Имас, Евгений; Imas, Yevhenii; Борисова, Ольга; Borysova, Olha; Когут, Ірина; Когут, Ирина; Kohut, Iryna (Житомир : Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   Неолімпійський спорт є прогресивним напрямом, що динамічно розвивається, він становить базис олімпійського руху, сприяє зміцненню іміджу держав на міжнародній арені, масштабному залученню населення до занять руховою ...
  • Обгрунтування диференційованого підходу до вибору методів розвитку фізичних якостей учнів 1-3 класів 

   Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo; Швец, Оксана (Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009)
   У статті обґрунтовано диференційований підхід до вибору засобів і методів розвитку фізичних якостей молодших школярів на фоні різних градацій рухової активності (низької, помірної, високої та ...