Now showing items 177-196 of 417

  • Обгрунтування диференційованого підходу до вибору методів розвитку фізичних якостей учнів 1-3 класів 

   Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo; Швец, Оксана (Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009)
   У статті обґрунтовано диференційований підхід до вибору засобів і методів розвитку фізичних якостей молодших школярів на фоні різних градацій рухової активності (низької, помірної, високої та ...
  • Обгрунтування методики розвитку рівноваги на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку. 

   Мельниченко, Дмитро; Melchenko, Dmytro; Коваленко, Юлія; Kovalenko, Yuliia (ТОВ «Планер», 2017)
   Представлено результати розвитку функції до збереження рівноваги в учнів молодшого шкільного віку. Подано динаміку розвитку показників статичної рівноваги в учнів віком 6-9 років. Впровадження в уроки фізичної культури ...
  • Обґрунтування використання вправ TRX та методики Ізумі Табата для організації занять із загальної фізичної та спеціальної рухової підготовки спортсменів у ігрових видах спорту 

   Кокарева, Світлана; Кокарева, Светлана; Kokareva, Svetlana; Кокарев, Борис; Kokarev, Borys (Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті розглядаються нові тенденції у побудові процесу фізичної підготовки спортсменів в ігрових видах спорту. Зокрема тих, хто спеціалізується у міні-футболі, в перехідному та підготовчому періодах річного циклу підготовки. ...
  • Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток 

   Щепотіна, Наталя; Щепоткина, Наталья; Shchepotina, Natalia (ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Стаття присвячена дослідженню ефективності впровадження модельних тренувальних завдань першого (загальна фізична підготовка) і другого (спеціальна фізична підготовка) блоків у тренувальний процес кваліфікованих волейболісток.
  • Обґрунтування засобів і методів контролю функціональної підготовленості гандболістів високої кваліфікації 

   Тищенко, Валерія; Тищенко, Валерия; Tyshchenko, Valeriia (Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті зроблена спроба визначити комплекс ефективних засобів та методів оцінки функціональних показників гандболістів високої кваліфікації. Подано зміст різних видів контролю функціональної підготовленості, що застосовуються ...
  • Обґрунтування засобів і методів контролю функціональної підготовленості гандболістів високої кваліфікації 

   Тищенко, Валерія; Тищенко, Валерия; Tyshchenko, Valeriia (Житомир : Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті зроблена спроба визначити комплекс ефективних засобів та методів оцінки функціональних показників гандболістів високої кваліфікації. Подано зміст різних видів контролю функціональної підготовленості, що ...
  • Оздоровчі і гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ : лекція 

   Shvets, Oksana; Швець, Оксана; Швец, Ксения (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   Подано лекцію з навчального посібника викладено лекцію та матеріал для самостійної роботи
  • Олімпійська освіта в житті сучасних школярів. 

   Гайдук, Єгор; Haiduk, Yehor (ТОВ «Планер», 2017)
   В статті представлено аналіз результатів анкетування учнів середніх класів з олімпійської освіти, встановлено джерела, звідки учні отримують інформацію про олімпійський рух сучасності
  • Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів груп підвищення спортивної майстерності з пауерліфтингу в умовах вищого навчального закладу. 

   Дерик, Дмитро; Derek, Dmytro (ТОВ «Планер», 2017)
   В статті висвітлені питання щодо шляхів оптимізації навчально-тренувального процесу студентів груп підвищення спортивної майстерності з пауерліфтингу в умовах вищого навчального закладу. Подано порівняльний аналіз показників ...
  • Організаційні форми комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах. 

   Яковлів, Володимир; Yakovliv, Volodymyr; Яковлів, Євген; Yakovliv, Yevhen (ТОВ «Планер», 2018)
   У статті аналізуються основні організаційні форми комплектування спеціальних медичних груп для занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах. Рекомендовано формувати спеціальні медичні групи залежно від характеру ...
  • Організація і зміст тренувального процесу зі спортивної аеробіки у вищому навчальному закладі 

   Подмарьова, Ірина; Подмарева, Ирина; Podmarova, Iryna; Жаров, Вадим; Zharov, Vadym (Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016)
   У статті надається приклад річної план-програми для підготовки студентів до змагань з аеробіки. Розглядається питання відбору до збірних команд факультетів університету. Запропоновуються нові підходи до організації ...
  • Організація і проведення науково-дослідної роботи 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі аналізується організація й проведення науково-дослідної роботи магістрантів і аспірантів під час виконання КНР. Викладено поради щодо планування КНР вибору теми роботи, подано алгоритм організації дослідження, ...
  • Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, ...
  • Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Воронова, В. І.; Шинкарук, О. А.; Борисова, О. В; Kostiukevych, V. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016)
   У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано ...
  • Основи теорії вимірювання 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Основи теорії вимірювань, що викладені в цьому підрозділі, складають наукові та організаційні умови метрологічного забезпечення вимірювань, що базуються на одиницях вимірювань, засобах вимірювання, шкалах і точності вимірювань.
  • Основи теорії вимірювань 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Основи теорії вимірювань, що викладені в цій главі, складають наукові та організаційні умови метрологічного забезпечення вимірювань, що базуються на одиницях вимірювань, засобах вимірювання, шкалах і точності вимірювань.
  • Основи теорії оцінок 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У практиці спорту використання теорії оцінок використовується, як правило, при визначені комплексного результату у змаганнях. Тобто, результати змагань чи тестувань представляються у виді оцінок, очок, балів тощо. Основи ...
  • Основи теорії тестів 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У процесі метрологічного контролю здійснюється вимірювання, що безпосередньо пов’язано з тестуванням. До тестів відносяться лише ті вимірювання, що відповідають встановленим вимогам. Розрізняють три групи тестів: рухові ...
  • Основи теорії тестів 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У процесі метрологічного контролю здійснюється вимірювання, що безпосередньо пов’язано з тестуванням. До тестів відносяться лише ті вимірювання, що відповідають встановленим вимогам. Розрізняють три групи тестів: рухові ...
  • Основні аспекти спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів на етапі початкової спортивної підготовки 

   Яковлів, Володимир; Яковлев, Владимир; Yakovliv, Volodymyr; Яковлів, Євген; Яковлев, Евгений; Yakovliv, Yevhen (ТОВ фірма «Планер», 2017)
   В статті аналізуються аспекти спортивної орієнтації та відбору юних спортсменів. Встановлено, що на етапі початкової підготовки відбір дітей для занять певним видом спорту є ускладненим і потребує системного підходу.