Now showing items 142-161 of 418

  • Лабораторні роботи з фізіології рухової активності 

   Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. (Вінниця, 2018)
   Лабораторні роботи даного посібника відповідають вимогам навчального плану та навчальної програми з фізіології рухової активності. До кожної теми подається зміст, а до окремих занять коротке теоретичне пояснення. Для ...
  • Масаж загальний і самомасаж 

   Корольчук, А; Сулима, А; Korolchuk, A; Sulyma, A (Вінниця, 2018)
   Навчально-методичний посібник включає сім розділів, в яких розглянуто: основні історичний етапи встановлення і розвитку масажу; загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу; вплив масажу на системи організму; організаційні ...
  • Метод психологічного дебрифінгу в комплексній системі соціально-психологічної реабілітації учасників АТО 

   Хуртенко, О.В.; Хуртенко, О.В.; Hurtenko, O.V. (Київ, 2015)
   В статті проаналізовано наукові праці з проблематики адаптації учасників бойових дій. Проаналізовано проблему повноцінної соціальної інтеграції учасників бойових дій в суспільство. Охарактеризовано метод психологічного ...
  • Методи котролю за тренувальними і змагальними навантаженнями 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації ґрунтується на закономірностях впливу тренувальних навантажень різної величини і спрямованості. Навантаження поділяються на специфічні і неспецифічні, локальні, ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія. 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
  • Методи наукових досліджень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика понять «методологія», «методика», «метод»; висвітлені основні принципи наукового пізнання, на яких базується методологія наукових досліджень, описані три групи методів наукових досліджень – ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Вінниця ТОВ «Планер», 2017)
   Аналізуються емпіричні, теоретико-емпіричні та теоретичні методи дослідження, що використовуються у фізичному вихованні та спорті. Подані розроблені методики контролю тренувальної роботи спортсменів, визначення рівня ...
  • Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана характеристика методів емпіричного та теоретико-емпіричного дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; відеозйомка змагальної діяльності; опитування; анкетування; метод ...
  • Методика викладання лижного спорту у вищих навчальних закладах 

   Вакуленко, Анна; Vakulenko, Anna; Вакуленко, Анна; Ворона, Віта; Vorona, Vita; Ворона, Вита (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   Стаття присвячена розробці нової ефективної методики викладання лижного спорту студентам ВНЗ з врахуванням певної кількості годин, відведених на вивчення дисципліни, і з використанням всього арсеналу засобів лижної підготовки. ...
  • Методика написання кваліфікаційних наукових робіт 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подано характеристику структури й змісту КНР, а також методичні поради щодо написання кваліфікаційних наукових робіт – магістерських і дисертаційних. Схарактеризовано методичні підходи до написання окремих ...
  • Методика написання наукових статей, тез. 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Кожна наукова робота має бути написана спеціальним науковим стилем з дотриманням правил рубрикації тексту, оформлення ілюстрацій тощо. Складовою наукової роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора ...
  • Методика підготовки студентів-гирьовиків у вищих навчальних закладах 

   Грибан, Григорій; Грыбан, Григорий; Hryban, Hryhoriy (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В статті розкрито методику підготовки студентів у гирьовому спорті. Встановлено, що силова підготовленість, досягнута студентами у процесі спеціалізованого тренування, має широке позитивне перенесення у різних видах ...
  • Методика развития силы в процессе тренировки пловцов 14-15 лет 

   Степанова, Наталья; Степанова, Наталія; Stepanova, Nataliya (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   В статье рассматривается возможность повышения силовой подготовленности пловцов 14-15 лет, находящихся на этапе специализированной базовой подготовки путем применения силового комплекса упражнений в воде. Установлено, что ...
  • Методика формування спеціальних знань учнів у процесі фізичного виховання 

   Цьось, Анатолій; Цьось, Анатолий; Ts'os', Anatoliy; Дмитрук, Віталій; Дмитрук, Виталий; Dmytruk, Vitaliy; Розтока, Андрій; Розтока, Андрей; Roztoka, Andriy; Дикий, Олег; Дикий, Олег; Dykyy, Oleh; Федецький, Артем; Федецкий, Артем; Fedets'kyy, Artem (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   У статті подано методику формування спеціальних знань учнів початкових класів під час занять фізичною культурою як цілеспрямований і структурований процес, спрямований на засвоєння відомостей, понять, уявлень про сутність ...
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та ...
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Сокольвак, О. Г.; Sokolvak, O. H. (Вінниця: Планер, 2015)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів ...
  • Метрологічний контроль як складова частина методів дослідження та управління підготовкою спортсменів 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Метрологічний контроль розглядається як напрям спортивної педагогіки, сукупність принципів, правил, прийомів, що представляють собою теоретичні та методичні основи в спорті. Метрологічний контроль є складовою частиною ...
  • Метрологічні основи контролю за змагальною діяльністю 

   Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha; Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила (Київ: КНТ, 2017)
   Основними напрямками контролю за змагальною діяльністю є визначення числа результативності ТТД та ефективності спортивної техніки, а також контроль за спортивною тактикою. Розрізняють два основних методи контролю за ...
  • Метрологічні основи контролю за фізичною підготовленістю спортсменів 

   Костюкевич, Виктор; Костюкевич, Віктор; Kostyukevych, Viktor; Шевчик, Людмила; Шевчик, Людмила; Shevchyk, Lyudmyla; Сокольвак, Ольга; Сокольвак, Ольга; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   В главі у скороченому варіанті представлені загальні вимоги за фізичною підготовленістю спортсменів, характеризуються тести для контролю швидкісних якостей, силових якостей, витривалості, спритності та гнучкості. В главі ...