Now showing items 1-20 of 554

  • Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності 

   Unknown author (Вінниця, 2009)
   На основі різного рівня рухової активності автору вдалося в експериментальних умовах значно підвищити фізичну підготовленість молодших школярів.
  • Обгрунтування диференційованого підходу до вибору методів розвитку фізичних якостей учнів 1-3 класів 

   Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo; Швец, Оксана (Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009)
   У статті обґрунтовано диференційований підхід до вибору засобів і методів розвитку фізичних якостей молодших школярів на фоні різних градацій рухової активності (низької, помірної, високої та ...
  • Классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности 

   Швец, Оксана; Швець, Оксана; Shvets, Oksana; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo (К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
   В работе проведено классифицирование учащихся младших классов по уровню двигательной подготовленности, в результате чего установлено значительное количество учащихся, отнесенных к низкому уровню развития двигательных ...
  • Вплив комплексів спортивно аеробіки на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку 

   Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskog (2009)
   У статті досліджується вплив використання комплексів спортивної аеробіки на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку. Результати, які були отримані в результаті експерименту, підтверджують доцільність ...
  • Структура технико-тактической деятельности высококвалифицированных футболистов разных игровых амплуа 

   Костюкевич Віктор Митрофанович; Kostiukevych Viktor (Харьковское областное отделение Национального олимпийского комитета Украины, 2009)
   Представлено аналіз змагальної діяльності команд вищої ліги України в період з 1991 по 2006 р. Представлені модельні показники техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих футболістів. Визначена структура техніко-тактичної ...
  • Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor ("Освіта України", 2010)
   В книге изложены основные аспекты управления соревнова-тельной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. Характеризируются тактические взаимодействия игроков, изложена методика контроля и анализа ...
  • Факторна структура фізичної підготовленості школярів 7-9 років 

   Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana (Вінниця (ВДПУ), 2010)
   У роботі пропонується методика класифікації молодших школярів 7-9 років за рівнями фізичної підготовленості, яка дозволяє виявити діапазон результатів за певними фізичними якостями, та описуються факторні ...
  • Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (2010)
   В книге изложены основные аспекты управления соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. Характеризируются тактические взаимодействия гроков, изложена методика контроля и анализа ...
  • Эффективность уроков физической культуры в начальной школе при использовании соревновательно-игровых комплексов 

   Куц, О. С.; Кис, О. S.; Швец, О.; Швець, О.; Shvets, O.; Леонова, В.; Leonova, V.; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo (К.: Вил-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010)
   Предложена организационно-методическая форма занятий на уроке физической культуры с использованием разработанной системы соревновательно-игровых комплексов повышенной наглядности, которая показала свою ...
  • Ритмічна гімнастика як засіб підвищення ефективності уроків фізичної культури 

   Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana (Вінниця (ВДПУ), 2011)
   У статті досліджується вшив використання ритмічної гімнастики на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку. Результати, які були одержані в експериментальних умовах, підтверджують доцільність застосування ...
  • Вплив комплексів степ-аеробіки на фізичну підготовленість студентів старших курсів 

   Хлус, Наталія; Хлус, Наталия; Khlus, Nataliia; Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana (Вінниця, 2011)
   У статті досліджено вплив комплексів вправ з степ-аеробіки на фізичну підготовленість студенток старших курсів. Результати, які були отримані після експерименту підтверджують доцільність використання комплексів ...
  • Моделирование тренировочных занятий в хоккее на траве 

   Костюкевич, В.М.; Костюкевич, В.М.; Kostyukevich, V.M. (Винница: Планер, 2011)
   В книге изложены структура и содержание тренировочных занятий в хоккее на траве на основе методов моделирования. С этой целью разработаны модельные комплексы разминки, тренировочные программы для совершенствования ...
  • Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве: монография 

   Костюкевич, В.М.; Костюкевич, В.М.; Kostyukevich, V.M. (Винница: Планер, 2011)
   В монографии изложены научно-методические основы построения тренировочного процесса в годичном цикле подготовки спортсменов высокой квалификации в хоккее. Обосновывается применение методов моделирования в тренировочном ...
  • Спортивні ігри: курс лекцій. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor; Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana; Драчук, Андрій; Драчук, Андрей; Drachuk, Andrii (Ландо ЛТД, 2012)
   У навчальному посібнику викладено теоретичний і методичний матеріал зі спортивних ігор, які входять до навчального плану інститутів фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.
  • Подготовка студенток педагогического университета к спортивно-массовой работе по аэробике в школе 

   Леонова, Валентина; Leonova, Valentina; Куц, Александр; Куц, Олександр; Кис, Alexander; Швец, Оксана; Швець, Оксана; Shvets, ksana; Винницкий государственный педагогический университет имени Михайла Коцюбинського; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Vinnitsa state pedagogical University named after Mikhailo Kotsubinskogo (Луцьк : Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012)
   В статье подана подготовка студенток к разным формам спортивной работы в школе средствами аэробики, основные пути повышения уровня подготовки студенток к работе в школе из аэробики и результаты экспериментальных исследовании.
  • Построение тренировочных занятий в футболе 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Винница: Планер, 2013)
   В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при определённой интерпретации может быть использован для ...
  • Чинники ефективності прийняття рішень тренерами в екстремальних ситуаціях професійної діяльності 

   Хуртенко, О.В.; Хуртенко, О.В.; Hurtenko, O.V. (Київ, 2013)
   У статті за результатами психологічного аналізу суб’єктивних чинників обґрунтовано нестандартні ситуації, в яких опиняються тренери. Виявлено вплив суб’єктивних чинників на прийняття тренером управлінських рішень в умовах ...
  • Перспективи дослідження адаптації студентів з різним компонентним складом маси тіла до фізичних навантажень аеробного та анаеробного спрямування 

   Дорошенко, Олександра; Дорошенко, Александра; Doroshenko, Olexandra (Вінниця: ТОВ "Планер", 2013)
   Стаття присвячена доцільності вивчення аеробної й анаеробної продуктивності організму студентів з різним компонентним складом маси тіла з метою підвищення рівня адаптаційних можливостей
  • Вплив фізичних навантажень на фізичний стан молодших школярів засобами аеробіки 

   Швець, Оксана; Швец, Оксана; Shvets, Oksana (Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2013)
   У статі представлена авторська методика використання спеціальних вправ аеробіки як ефективного засобу підвищення фізичної підготовленості молодших школярів. Проведений порівняльний аналіз дітей 7-9 років розвитку ...
  • Аналіз складу тіла висококваліфікованих волейболісток 

   Щепотіна, Н.; Shchepotina, N.; Якушева, Ю.; Yakusheva, Yu. (ТОВ «Планер», 2013)
   Компонентний склад маси тіла надає для тренерів більш точну інформацію про можливості спортсменів. Тому актуальним є визначення жирової, м'язової, кісткової маси, вмісту води в організмі висококваліфікованих волейболісток, ...