Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2015 р. 

      Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського; Пловдівський університет «Паісій Хілєндарський»; Kaye Academic College of Education (Israel) (Вінниця : Планер, 2015)
      До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі, Ізраїля та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника ...