Now showing items 1-2 of 2

  • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики 

   Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Білоруський державний університет; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія); Інститут педагогічних наук (м. Кишинів Республіка Молдова); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія) (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
   До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Болгаріі, Білорусі, Грузії, Молдови, Мексики, Ізраїля та Румунії в межах наукового ...
  • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2015 р. 

   Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського; Пловдівський університет «Паісій Хілєндарський»; Kaye Academic College of Education (Israel) (Вінниця : Планер, 2015)
   До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі, Ізраїля та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника ...