Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2012 р. 

      Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Донецький національний університет; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Московський міський педагогічний університет; Шуменський педагогічний університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Вінниця : ВДПУ, 2012)
      До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Росії, Білорусі та Болгаріі в межах наукового співробітництва. Матеріали збірника адресовані ...