Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 1 червня 2018 р. 

      Міністерство освіти і науки України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Білоруський державний університет; Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка; Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія); Інститут педагогічних наук (м. Кишинів Республіка Молдова); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія) (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018)
      До збірника включені тези доповідейі з актуальних проблем фахової підготовки вчителя математики, що підготовлені науковцями України, Болгаріі, Білорусі, Грузії, Молдови, Мексики, Ізраїля та Румунії в межах наукового ...