• Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ : [монографія] 

   Гуревич, Р. С.; Гордійчук, Г. Б.; Коношевський, Л. Л.; Коношевський, О. Л.; Шестопалюк, О. В.; Gurevych, R. S.; Gordiychuk, G. B.; Konoshevskyi, L. L.; Konoshevskyi, O. L.; Shestopaliuk, O. V. (Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2011)
   У монографії теоретично обґрунтовано використання освітнього середовища навчального закладу на основі ІКТ для підготовки майбутніх учителів у ВНЗ. Схарактеризовано практична діяльність педагогів і студентів з метою ...
  • Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій : [монографія] 

   Гуржій, Андрій Миколайович; Gurzhii, A. M.; Гуревич, Роман Семенович; Gurevych, R. S.; Коношевський, Леонід Леонідович; Konoshevskyi, L. L. (Вінниця : ТОВ «Планер»Київ-Вінниця : ТОВ Фірма „Планер”, 2015)
   У монографії розкрито теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються засоби інформаційно-комунікаційних технологій ...
  • Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів: [монографія] 

   Гуревич, Роман Семенович; Гордійчук, Галина Борисівна; Кадемія, Майя Юхимівна; Кириленко, Неля Михайлівна; Коношевський, Леонід Леонідович; Шахіна, Ірина Юріївна; Гуревич, Р. С.; Гордийчук, Г. Б.; Кадемия, М. Е.; Кириленко, Н. М.; Коношевский, Л. Л.; Шахина, И. Ю.; Gurevych, R. S.; Hordiichuk, H. B.; Kademiia, M. Yu.; Kyrylenko, N. M.; Konoshevskyi, L. L.; Shakhina, I. Yu. (Вінниця : Нілан- ЛТД, 2017)
   Монографію присвячено аналізу й обґрунтуванню теоретичних і методичних засад застосування в освітній практиці ВНЗ інформаційно-освітніх порталів як структурованої бази знань у різних галузях науки та діяльності, доступну ...
  • МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

   Безлюдна, Віта Валеріївна; Безлюдная, Вита Валерьевна; Bezlyudna, Vita (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   У статті досліджуються методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Методологію дослідження представлено як систему, що включає загальний напрям дослідження, підходи, принципи і методи, які ...
  • Організація та наповнення контентом ІОС ПТНЗ 

   Уманець, Володимир; Umanetz, Vladimir; Шевченко, Людмила; Shevchenko, Liudmyla (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017)
   Розглянуто процес проектування, створення, наповнення контентом інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу. Опрацьовано інформаційно-предметне забезпечення навчального процесу в інформаційному ...
  • Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : [монографія] 

   Шевченко, Людмила Станіславівна; Shevchenko, Liudmyla (Вінниця : ТОВ "Друк плюс", 2018)
   У монографії на основі проведених досліджень і багаторічного педагогічного досвіду розглядаються теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної ...