Now showing items 349-368 of 522

   Subject
   насичувана нелінійність [1]
   невласний інтеграл [1]
   нейромережа [2]
   нейросеть [1]
   нелинейные осцилляторы [12]
   Нелинейные осцилляторы, двумерная решетка, бегущие волны, критические точки. [1]
   Нелинейные осцилляторы, двумерная решетка, дискретное уравнение sin-Гордона, гетероклинические бегущие волны. [1]
   нелінійні осцилятори [19]
   Нелінійні осцилятори, двовимірна ґратка, біжучі хвилі, критичні точки. [1]
   Нелінійні осцилятори, двовимірна ґратка, дискретне рівняння sin-Гордона, гетероклінічні біжучі хвилі. [1]
   нелінійні осцилятори, двовимірна ґратка, задача Коші, глобальний розв’язок [1]
   нелінійні осцилятори, двовимірна ґратка, періодичні розв’язки, метод умовної мінімізації [1]
   нелінійні осцилятори, цілочислова решітка [1]
   нелінійні осцилятори, цілочислова решітка, біжучі хвилі, критичні точки, гірський перевал [1]
   нескінченні системи диференціальних рівнянь [4]
   нечеткая логика [1]
   нечеткий логический вывод [1]
   нечітка логіка [1]
   нечіткий логічний висновок [1]
   новейшие информационные технологии [1]