Now showing items 153-172 of 372

   Subject
   двовимірна ґратка [3]
   деловая игра [1]
   Дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, двовимірна ґратка, стоячі хвилі [1]
   дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, двовимірна ґратка, стоячі хвилі, критичні точки, многовид Нехарі [3]
   Дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, двовимірна ґратка, стоячі хвилі, критичні точки, теорема про зачеплення. [1]
   Дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, стоячі хвилі, насичувана нелінійність, критичні точки, многовид Нехарі. [1]
   Дискретне нелінійне хвильове рівняння, задача про початкові значення, глобальна коректність, вагові простори послідовностей, обмежені розв’язки. [1]
   дискретне рівняння sin-Гордона [1]
   дискретне рівняння sin-Гордона, двовимірна ґратка, періодичні біжучі хвилі, метод критичних точок [1]
   Дискретне рівняння синус-Гордона, нелінійні осцилятори, двовимірна гратка, гетероклінічні біжучі хвилі, критичні точки, принцип концентрованої компактності. [1]
   Дискретное нелинейное волновое уравнение, задача о начальных значениях, глобальная корректность, весовые пространства последовательностей, ограниченные решения. [1]
   Дискретное нелинейное уравнение Шредингера, двумерная решетка, стоячие волны, критические точки, теорема о зацеплении. [1]
   Дискретное нелинейное уравнение Шредингера, стоячие волны, насыщаемая нелинейность, критические точки, многообразие Нехари. [1]
   Дискретное уравнение синус-Гордона, нелинейные осцилляторы, двумерная решетка, гетероклинические бегущие волны, критические точки, принцип концентрированной компактности. [1]
   дистанционное обучение [1]
   дистанційне навчання [1]
   ділова гра [1]
   Електронні засоби навчального призначення, самостійна пізнавальна діяльність, підготовка майбутніх учителів. [1]
   загальні компетентності [1]
   задача [1]