Now showing items 226-245 of 510

   Subject
   двовимріна ґратка [1]
   двовимірна гратка [1]
   двовимірна решітка [3]
   двовимірна ґратка [20]
   двумерная решетка [12]
   деловая игра [1]
   динамическое программирование [1]
   динамічне програмування [1]
   дискретне нелінійне рівняння Шредінгера [5]
   Дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, двовимірна ґратка, стоячі хвилі [1]
   Дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, стоячі хвилі, насичувана нелінійність, критичні точки, многовид Нехарі. [1]
   Дискретне нелінійне хвильове рівняння, задача про початкові значення, глобальна коректність, вагові простори послідовностей, обмежені розв’язки. [1]
   дискретне рівняння sin-Гордона [3]
   дискретне рівняння sin-Гордона, двовимірна ґратка, періодичні біжучі хвилі, метод критичних точок [1]
   дискретне рівняння синус-Гордона [1]
   Дискретное нелинейное волновое уравнение, задача о начальных значениях, глобальная корректность, весовые пространства последовательностей, ограниченные решения. [1]
   дискретное нелинейное уравнение Шредингера [1]
   Дискретное нелинейное уравнение Шредингера, стоячие волны, насыщаемая нелинейность, критические точки, многообразие Нехари. [1]
   дискретное уравнение sin-Гордона [2]
   дискретное уравнение синус-Гордона [1]