Show simple item record

dc.contributor.authorГлуханюк, В.М.
dc.contributor.authorГлуханюк, В.Н.
dc.contributor.authorGluhanyuk, V.M.
dc.contributor.authorШвець, М.М.
dc.contributor.authorШвец, М.Н.
dc.contributor.authorShvets, M.M.
dc.date.accessioned2019-05-15T11:53:17Z
dc.date.available2019-05-15T11:53:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationГлуханюк В.М. Особливості трудового виховання школярів на сучасному етапі розвитку суспільства / В.М. Глуханюк, М.М.Швець // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 1. - С. 154-157uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378.14:574
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4315
dc.descriptionТехнологічна освіта. Трудове навчання. Профорієнтація школяра.uk_UA
dc.description.abstractУ статті проаналізовані проблеми трудового виховання молоді та розкриті сучасні підходи і прийоми підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до організації трудового виховання школярів.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы проблемы трудового воспитания молодежи и раскрыты современные подходы и приемы подготовки будущего учителя трудового обучения к организации трудового воспитания школьников.ru
dc.description.abstractIn the article the problems of labour education of young people are analysed and the modern going and receptions of preparation of future teacher of the labour teaching is exposed near organization of labour education of schoolboys.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectтрудове вихованняuk_UA
dc.subjectтрудове навчанняuk_UA
dc.subjectціннісне ставлення до праціuk_UA
dc.subjectтрудовое воспитаниеuk_UA
dc.subjectтрудовое обучениеuk_UA
dc.subjectценностное отношение к трудуuk_UA
dc.subjectlabor educationuk_UA
dc.subjectlabor traininguk_UA
dc.subjectvalue attitude to workuk_UA
dc.titleОсобливості трудового виховання школярів на сучасному етапі розвитку суспільстваuk_UA
dc.title.alternativeОсобенности трудового воспитания школьников на современном этапе развития обществаuk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of labor education of schoolchildren at the present stage of society's developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record