Show simple item record

dc.contributor.authorРодюк, Н.Ю.uk_UA
dc.contributor.authorRodiuk, N.en
dc.date.accessioned2019-04-15T18:35:39Z
dc.date.available2019-04-15T18:35:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationРодюк Н.Ю. Тенденції професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи в умовах інтеграційних процесів / Н.Ю.Родюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції викладачів і студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв (м. Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 5-6 квітня 2017 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. – Вип. 6. – С.57-60uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/4150
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Інтеграціяuk_UA
dc.description.abstractМетою даної статті є окреслення найостанніших тенденцій та підходів до навчання майбутнього вчителя початкової школи в умові процесу інтеграції.uk_UA
dc.description.abstractЦелью данной статьи является очерчивание самых последних тенденций и подходов к обучению будущего учителя начальной школы в условии процесса интеграцииru
dc.description.abstractThe goal of this article is to outline the latest trends and approaches of training the future primary school teachers in the condition of integration processen
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectучителі початкової школиuk_UA
dc.subjectпрофесійний напрямuk_UA
dc.subjectосвітні зміниuk_UA
dc.subjectучителя начальной школыru
dc.subjectпрофессиональное направлениеru
dc.subjectобразовательные измененияru
dc.subjectprimary school teachersen
dc.subjectprofessional directionen
dc.subjecteducational changesen
dc.titleТенденції професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи в умовах інтеграційних процесівuk_UA
dc.title.alternativeТенденции профессиональной направленности будущих учителей начальной школы в условиях интеграционных процессовru
dc.title.alternativeTrends of primary school future teachers professional direction in the conditions of integration processesru
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record