Show simple item record

dc.contributor.authorСирдій, В.П.uk_UA
dc.contributor.authorСырдий, В.П.ru
dc.contributor.authorSyrdii, V.P.en
dc.date.accessioned2019-01-14T14:35:08Z
dc.date.available2019-01-14T14:35:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСирдій В.П. Діагностика розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку / В. П. Сирдій // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 19-20 квітня 2018 р.) / за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С. 220-225uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3864
dc.descriptionПедагогічна освіта. Початкова освіта. Розумове вихованняuk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджено дійсний стан розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку. Визначено критерії, показники та рівні розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку. Описано процедуру проведення діагностичних методикuk_UA
dc.description.abstractВ статье исследованы истинное положение умственного развития детей старшего дошкольного возраста. Определены критерии, показатели и уровни умственного развития детей старшего дошкольного возраста. Описана процедура проведения диагностических методикru
dc.description.abstractThe article investigates the valid state of mental development of senior preschoolers. The criteria, indicators and levels of mental development of children of the senior preschool age are determined. The procedure of diagnostic methods is describeden
dc.publisherВінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля»uk_UA
dc.subjectрозумовий розвитокuk_UA
dc.subjectрозумове вихованняuk_UA
dc.subjectдіагностикаuk_UA
dc.subjectкритерії розумового розвиткуuk_UA
dc.subjectрівні розумового розвитку дітей старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.subjectумственное развитиеru
dc.subjectумственное воспитаниеru
dc.subjectдиагностикаru
dc.subjectкритерии умственного развитияru
dc.subjectуровне умственного развития детей старшего дошкольного возрастаru
dc.subjectmental developmenten
dc.subjectmental educationen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectcriteria for mental developmenten
dc.subjectlevels of mental developmenen
dc.titleДіагностика розумового розвитку дітей старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.title.alternativeДиагностика умственного развития детей старшего дошкольного возрастаru
dc.title.alternativeDiagnostics of mental development of senior preschoolersen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record