Show simple item record

dc.contributor.authorШвець, І. Б.
dc.contributor.authorШвец, И. Б.
dc.contributor.authorShvets, I. B.
dc.date.accessioned2018-11-25T12:30:42Z
dc.date.available2018-11-25T12:30:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationШвець І.Б. Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема / І.Б. Швець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр.– Київ-Вінниця, 2016. – С. 159-164uk_UA
dc.identifier.otherУДК 792.7(073)
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3725
dc.descriptionВокал. Педагогіка. Музичне мистецтво.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема вокально-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта, в процесі якої основна увага повинна спрямовуватися не на вузькопрофесійний аспект освоєння вокальної техніки, а на формування особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва зі спрямованістю на поєднання вокально-виконавської діяльності з педагогічною.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема вокально-исполнительской подготовки будущего педагога-музыканта, в процессе которой основное внимание должно направляться не на узкопрофессиональный аспект освоения вокальной техники, а на формирование личностных качеств будущего учителя музыкального искусства с направленностью на сочетание вокально-исполнительской деятельности с педагогическим.ru
dc.description.abstractThe article deals with the problem of formation of the vocal and performing culture of future teachers of music. The author emphasizes that the attention should be focused not only on the aspect of vocal training but on the development of personalities of future teachers whose vocal performing activity has to be combined with pedagogical skills.en
dc.publisherКиїв-Вінницяuk_UA
dc.subjectвокальне виконавствоuk_UA
dc.subjectпрофесійно-педагогічна культураuk_UA
dc.subjectмузичне вихованняuk_UA
dc.subjectвокально-виконавська культураuk_UA
dc.subjectвокальное исполнительствоuk_UA
dc.subject, профессионально-педагогическая культураuk_UA
dc.subjectмузыкальное воспитаниеuk_UA
dc.subjectвокально-исполнительская культураuk_UA
dc.subjectvocal performinguk_UA
dc.subjectpedagogical cultureuk_UA
dc.subjectmusical educationuk_UA
dc.subjectvocal performing cultureuk_UA
dc.titleФормування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблемаuk_UA
dc.title.alternativeФормирования вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта как педагогическая проблемаuk_UA
dc.title.alternativeFormation of the vocal-performing culture of the future teacher-musician as a pedagogical problemuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record