Show simple item record

dc.contributor.authorФрицюк, В. А.
dc.contributor.authorFrytsiuk, V. A.
dc.date.accessioned2018-11-03T14:50:59Z
dc.date.available2018-11-03T14:50:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationФрицюк В. А. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 55. – Вінниця, 2018. – С. 130-134.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3714
dc.descriptionПрофесійна педагогіка. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійного саморозвиткуuk_UA
dc.description.abstractУ статті розкриваються деякі особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку, який розглядається як постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін у сфері внутрішнього світу особистості студента на шляху досягнення вищих рівнів професіоналізму в педагогічній діяльності. Акцентовано на недостатній увазі аналізованих навчальних програм і навчальних дисциплін до висвітлення цінності безперервного професійного саморозвитку для майбутньої фахової діяльності, практично-операційної підготовки студентів стосовно професійного саморозвитку, що підтверджує необхідність доповнення змісту предметів інваріантної складової навчальних планів інформацією з проблеми підготовки студентів до безперервного професійного саморозвиткуuk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрываются некоторые особенности подготовки будущего учителя музыкального искусства к профессиональному саморазвитию, которое рассматривается как постоянный динамический процесс, направленный на самоорганизацию прогрессивных изменений в сфере внутреннего мира личности студента на пути достижения высших уровней профессионализма в педагогической деятельности. Констатируется недостаточное внимание учебных программ и учебных дисциплин к освещению ценности непрерывного профессионального саморазвития для будущей профессиональной деятельности, практически-операционной подготовки студентов к профессиональному саморазвитию, что подтверждает необходимость дополнения содержания инвариантной составляющей учебных планов информацией по проблеме подготовки студентов к непрерывному профессиональному саморазвитиюru
dc.description.abstractIn the paper the scientific and methodological system of prospective teachers’ training to continuous professional self-development is substantiated and developed, which is based on the conceptions of acmeological, axiological, anthropocentrical, activities, competence, cultural, personal, synergistic and systematic approaches. The system takes into account the structure of readiness of prospective teachers for professional self-development and trends of modern education. The readiness of prospective teacher for continuous professional self-development is considered as the student’s ability to purposeful reflexive activities, which is associated with design and implementation of quality changes in personality’s identity and practical realization of subjective experience in the field of professional self-determination and self-realization on the basis of conscious self-regulation of own educational and professional activities.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Нілан ЛТД»uk_UA
dc.subjectпрофесійний саморозвитокuk_UA
dc.subjectмайбутні учителі музикиuk_UA
dc.subjectпідготовка вчителяuk_UA
dc.subjectprofessional self-developmentuk_UA
dc.subjectfuture music teachersuk_UA
dc.subjectteacher traininguk_UA
dc.subjectпрофессиональное саморазвитиеuk_UA
dc.subjectбудущие учителя музыкиuk_UA
dc.subjectподготовка учителяuk_UA
dc.titleПідготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвиткуuk_UA
dc.title.alternativePreparation of a future teacher of musical art for professional self-developmentuk_UA
dc.title.alternativeПодготовка будущего учителя музыкального искусства к профессиональному саморазвитиюuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record