Show simple item record

dc.contributor.authorКравченко, А. А.
dc.contributor.authorКравченко, А. А.
dc.contributor.authorKravchenko, A.
dc.date.accessioned2018-10-04T10:52:15Z
dc.date.available2018-10-04T10:52:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationКравченко А. А. Висвітлення питань «остарбайтерів» у пресі періоду Другої світової війни / А. А. Кравченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2010. – с. 111-115uk_UA
dc.identifier.otherУДК 94(100)»1939/1945:070
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3689
dc.descriptionІсторія. Історіографія. Друга світова війна. Остарбайтериuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема висвітлення у пресі періоду Другої світової війни питань залучення до роботи у Німеччині іноземної робочої сили. Зроблено спробу проаналізувати фашистські та радянські періодичні видання, виокремити реальні факти із життя та праці остарбайтерів, виявити рівень ідеологічної та пропагандистської складової цих статейuk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблема освещения в печати периода Второй мировой войны вопросов привлечения к работе в Германии иностранной рабочей силы. Сделана попытка проанализировать фашистские и советские периодические издания, выделить реальные факты из жизни и труда остарбайтеров, выявлять уровень идеологической и пропагандистской составляющей этих статейru
dc.description.abstractThe problem of illumination in the press of time of World War II of bringing in to work in Germanium of foreign labour force is considered in the article. Fascist and soviet magazines are analysed, the real facts from life and labour of east workers are resulteden
dc.publisherВінницяuk_UA
dc.subjectДруга світова війнаuk_UA
dc.subjectокупаційний режимuk_UA
dc.subjectостарбайтериuk_UA
dc.subjectпресаuk_UA
dc.subjectВторая мировая войнаuk_UA
dc.subjectоккупационный режимuk_UA
dc.subjectостарбайтерыuk_UA
dc.subjectпрессаuk_UA
dc.subjectWorld War IIuk_UA
dc.subjectoccupation modeuk_UA
dc.subjecteast workersuk_UA
dc.subjectpressuk_UA
dc.titleВисвітлення питань «остарбайтерів» у пресі періоду другої світової війниuk_UA
dc.title.alternativeОсвещение вопросов «остарбайтеров» в печати периода второй мировой войныuk_UA
dc.title.alternativeQuestions of e|ast workers in a press period of World War IIuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record