Show simple item record

dc.contributor.authorБілоус, Валентина Степанівна
dc.contributor.authorЛазаренко, Наталія Іванівна
dc.contributor.authorКоломієць, Алла Миколаївна
dc.date.accessioned2017-04-04T11:59:07Z
dc.date.available2017-04-04T11:59:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБілоус В. С. Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі / В. С. Білоус, Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві» (м. Полтава, 13-14 березня 2017 р.) : [тези] / за ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2017. – С.11-12 (183 с.).uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/351
dc.descriptionБібліотечна справа, бібліометрика, вища школаuk_UA
dc.description.abstractСтаття відображає інноваційні форми діяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку вищого навчального закладу в цифровому медіапросторі. Акцентовано увагу на досвіді роботи бібліотекиuk_UA
dc.description.abstractСтатья отражает инновационные формы деятельности Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, вопросы развития высшего учебного заведения в цифровом медиапространстве. Акцентировано внимание на опыте работы библиотекиru
dc.description.abstractThe article reflects the innovative forms of Vinnytsia State Pedagogical University Kotsiubynskyi, development of higher education institution in the digital media space. The attention is focused on the experience of libraryen
dc.publisherПолтаваuk_UA
dc.subjectінновації в університетіuk_UA
dc.subjectinnovation in the universityuk_UA
dc.subjectинновации в университетеuk_UA
dc.subjectелектронні ресурсиuk_UA
dc.subjectелектронна бібліотекаuk_UA
dc.subjectінформаційні комунікаціїuk_UA
dc.subjectсоціальні мережіuk_UA
dc.subjectцифровий простірuk_UA
dc.subjectнаукометричні методиuk_UA
dc.subjectбібліометрикаuk_UA
dc.subjectбібліотека Вінницького педуніверситетуuk_UA
dc.subjectэлектронные ресурсыuk_UA
dc.subjectэлектронная библиотекаru
dc.subjectинформационные коммуникацииru
dc.subjectсоциальные сетиru
dc.subjectцифровое пространствоru
dc.subjectнаукометрические методыru
dc.subjectбиблиометрикаru
dc.subjectбиблиотека Винницкого педуниверситетаru
dc.subjectelectronic resourcesen
dc.subjectelectronic libraryen
dc.subjectinformation communicationen
dc.subjectsocial networkingen
dc.subjectdigital spaceen
dc.subjectscientometric methodsen
dc.subjectbibliometricsen
dc.subjectlibrary of Vinnitsa Pedagogical Universityen
dc.subject
dc.titleУніверситетська наука у міжнародному інформаційному просторіuk_UA
dc.title.alternativeUniversity science in the international information spaceen
dc.title.alternativeУниверситетская наука в международном информационном пространствеru
dc.typeArticleen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record