• Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor ("Освіта України", 2010)
   В книге изложены основные аспекты управления соревнова-тельной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. Характеризируются тактические взаимодействия игроков, изложена методика контроля и анализа ...
  • Як підготувати і захистити дипломну роботу? (для студентів педагогічних вищих навчальних закладів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-спеціаліст-магістр») 

   Гуревич, Р.С.; Гуревич, Р.С.; Gurevich, R.; Сидоренко, В.Д.; Sidorenko, V; Кадемія, М.Ю.; Кадемия, М.Ю.; Cademia, M. (Вінниця: ТОВ «Планер», 2010)
   Навчально-методичний посібник розкриває шляхи підготовки та головні положення щодо написання і захисту дипломної роботи студентами педагогічних вищих закладів освіти очної та заочної форми навчання ступеня вищої освіти ...
  • Спортивні ігри: курс лекцій. 

   Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor; Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana; Драчук, Андрій; Драчук, Андрей; Drachuk, Andrii (Ландо ЛТД, 2012)
   У навчальному посібнику викладено теоретичний і методичний матеріал зі спортивних ігор, які входять до навчального плану інститутів фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.
  • Построение тренировочных занятий в футболе 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Винница: Планер, 2013)
   В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при определённой интерпретации может быть использован для ...
  • Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (Вінниця: Планер, 2014)
   У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного виховання і спорту педагогічних ...
  • Робочий зошит з анатомії людини (частина I). 

   Мацейко, І.І.; Мацейко, И.И.; Matseyko, I. (Вінниця, 2014)
   Робочий зошит містить сучасні відомості про будову та функціональне значення опорно-рухового апарата та внутрішніх органів і систем тіла людини та практичні завдання для самостійної роботи на лабораторних заняттях для ...
  • Основи екології. Робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту заочної форми навчання. 

   Мацейко, І.І.; Мацейко, И.И.; Matseyko, І. (Вінниця, 2014)
   Посібник містить теоретичні дані з основ екології, матеріал для проведення практичних занять та самостійного вивчення. Рекомендований студентам інституту фізичного виховання та спорту заочної форми навчання.
  • Гігієна. Методичні рекомендації для студентів інституту фізичного виховання і спорту. 

   Мацейко, І.І.; Мацейко, И.И.; Matseyko, І. (2014)
   Методичні рекомендації містять теоретичні дані з гігієни, матеріал для самостійного вивчення та проведення лабораторних занять з гігієни. Рекомендовані студентам інституту фізичного виховання та спорту заочної форми навчання.
  • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M.; Шевчик, Л. М.; Shevchyk, L. M.; Сокольвак, О. Г.; Sokolvak, O. H. (Вінниця: Планер, 2015)
   В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів ...
  • Робочий зошит з анатомії людини (частина 2). 

   Мацейко, І.І.; Мацейко, и.и.; Matseyko, I. (Вінниця, 2015)
   Робочий зошит містить сучасні відомості про будову судинної, нервової, ендокринної систем та органів чуття людини та практичні завдання для самостійної роботи на лабораторних заняттях для студентів інституту фізичного ...
  • Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Воронова, В. І.; Шинкарук, О. А.; Борисова, О. В; Kostiukevych, V. M. (Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016)
   У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано ...
  • Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник 

   Костюкевич, В. М.; Kostukevich, V. M. (2016)
   У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) ...
  • Курс лекцій та матеріал для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання : навчальний посібник 

   Швець, О. П.; Швец, К. П.; Shvets, O. P. (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   У навчальному посібнику викладено лекції та матеріал для самостійної роботи із завданням для студентів І, ІІ, ІІІ, ІV курсів згідно з навчальною програмою фізичного виховання вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV ...
  • Оздоровчі і гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ : лекція 

   Shvets, Oksana; Швець, Оксана; Швец, Ксения (Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2016)
   Подано лекцію з навчального посібника викладено лекцію та матеріал для самостійної роботи
  • Основи теорії вимірювань 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   Основи теорії вимірювань, що викладені в цій главі, складають наукові та організаційні умови метрологічного забезпечення вимірювань, що базуються на одиницях вимірювань, засобах вимірювання, шкалах і точності вимірювань.
  • Загальна характеристика наукових робіт 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі подана загальна характеристика наукових та навчально-методичних робіт, якими можуть користуватися здобувачі вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії під час навчання в магістратурі та аспірантурі ...
  • Наука та основні наукові категорії і теоретико-методичні поняття 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі викладено особливості науки як специфічної діяльності людини, наведено її основні ознаки, подано послідовність науково-дослідницьких дій, охарактеризовано науковий стиль спілкування, а також представлено основні ...
  • Загальні положення 

   Костюкевич, Віктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шинкарук, Оксана; Воронова, Валентина; Борисова, Ольга; Kostiukevych, Viktor; Shynkharuk, Oksana; Voronova, Valentyna; Borysova, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У розділі викладені історичні аспекти становлення наукових кваліфікаційних робіт, представлено історичну хронологію присудження наукових ступенів магістра, кандидата наук і доктора наук у різних країнах та в Україні, подано ...
  • Основи теорії оцінок 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У практиці спорту використання теорії оцінок використовується, як правило, при визначені комплексного результату у змаганнях. Тобто, результати змагань чи тестувань представляються у виді оцінок, очок, балів тощо. Основи ...
  • Основи теорії тестів 

   Костюкевич, Віктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Костюкевич, Виктор; Шевчик, Людмила; Сокольвак, Ольга; Kostyukevych, Viktor; Shevchyk, Lyudmyla; Sokol'vak, Ol'ha (Київ: КНТ, 2017)
   У процесі метрологічного контролю здійснюється вимірювання, що безпосередньо пов’язано з тестуванням. До тестів відносяться лише ті вимірювання, що відповідають встановленим вимогам. Розрізняють три групи тестів: рухові ...