Show simple item record

dc.contributor.authorСтаровойт, Л.В.
dc.contributor.authorStarovoit, L.V.
dc.date.accessioned2018-07-05T08:33:05Z
dc.date.available2018-07-05T08:33:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationСтаровойт Л.В. Творчий підхід до трудового навчання молодших школярів у традиційних і сучасних освітніх концепціях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 41. / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – С. 130-135.uk_UA
dc.identifier.issnУДК 371.035.3
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3405
dc.descriptionТрудове навчання. Молодші школярі. Освітні концепції.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена актуальній проблемі творчого розвитку молодших школярів на уроках трудового навчання. Розкрито зміст та особливості творчого підходу до уроків трудового навчання у початковій школі. Визначено місце і роль уроків трудового навчання у творчому розвитку молодших школярів.uk_UA
dc.description.abstractСтатья посвящена актуальным проблемам творческого развития младших школьников на уроках трудового обучения. Раскрыты содержание и особенности творческого подхода к урокам трудового обучения в начальной школе. Определено место и роль уроков трудового обучения в творческом развитии младших школьников.ru
dc.description.abstractThe article is dedicated to development of junior schoolchildren creativity on labour training lessons. The content and peculiarities of creative thinking at the lessons are shown. The place and role of labour training lessons in the creative thinking development of junior schoolchildren are defined.en
dc.publisherВінниця: ТОВ «Нілан ЛТД»uk_UA
dc.subjectрозвитокuk_UA
dc.subjectтворчий розвитокuk_UA
dc.subjectтворчий підхідuk_UA
dc.subjectразвитиеuk_UA
dc.subjectтворческое развитиеuk_UA
dc.subjectтворческий подходuk_UA
dc.subjectdevelopmentuk_UA
dc.subjectcreative developmentuk_UA
dc.subjectcreative approachuk_UA
dc.titleТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТРАДИЦІЙНИХ І СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЯХuk_UA
dc.title.alternativeТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХuk_UA
dc.title.alternativeCREATIVE APPROACH TO LABOR EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS IN TRADITIONAL AND MODERN EDUCATIONAL CONCEPTSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record