Recent Submissions

 • Масаж загальний і самомасаж 

  Корольчук, А; Сулима, А; Korolchuk, A; Sulyma, A (Вінниця, 2018)
  Навчально-методичний посібник включає сім розділів, в яких розглянуто: основні історичний етапи встановлення і розвитку масажу; загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу; вплив масажу на системи організму; організаційні ...
 • Лабораторні роботи з фізіології рухової активності 

  Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. (Вінниця, 2018)
  Лабораторні роботи даного посібника відповідають вимогам навчального плану та навчальної програми з фізіології рухової активності. До кожної теми подається зміст, а до окремих занять коротке теоретичне пояснення. Для ...
 • Сучасні ігрові види спорту: теорія і методика викладання. 

  Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana (ФОП Корзун Д.Ю., 2017)
  У навчальному посібнику викладені загальні питання теорії та методики викладання сучасних ігрових видів спорту, історія виникнення та розвитку, сутність і основні правила спортивних ігор. Посібник призначений для викладачів ...
 • Спортивні ігри: курс лекцій. 

  Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor; Вознюк, Тетяна; Вознюк, Татьяна; Vozniuk, Tetiana; Драчук, Андрій; Драчук, Андрей; Drachuk, Andrii (Ландо ЛТД, 2012)
  У навчальному посібнику викладено теоретичний і методичний матеріал зі спортивних ігор, які входять до навчального плану інститутів фізичного виховання і спорту педагогічних університетів.
 • Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. 

  Костюкевич, Віктор; Костюкевич, Виктор; Kostiukevych, Viktor ("Освіта України", 2010)
  В книге изложены основные аспекты управления соревнова-тельной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве. Характеризируются тактические взаимодействия игроков, изложена методика контроля и анализа ...
 • Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, ...
 • Підготовка та захист кваліфікаційних наукових робіт 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У розділі детально проаналізовано підготовку й захист кваліфікаційних наукових робіт – магістерських і дисертаційних. Характеризуються етапи підготовки КНР до захисту, акцентується увага на ключових питаннях безпосереднього ...
 • Методика написання кваліфікаційних наукових робіт 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У розділі подано характеристику структури й змісту КНР, а також методичні поради щодо написання кваліфікаційних наукових робіт – магістерських і дисертаційних. Схарактеризовано методичні підходи до написання окремих ...
 • Організація і проведення науково-дослідної роботи 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У розділі аналізується організація й проведення науково-дослідної роботи магістрантів і аспірантів під час виконання КНР. Викладено поради щодо планування КНР вибору теми роботи, подано алгоритм організації дослідження, ...
 • Методика написання наукових статей, тез. 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Кожна наукова робота має бути написана спеціальним науковим стилем з дотриманням правил рубрикації тексту, оформлення ілюстрацій тощо. Складовою наукової роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора ...
 • Методи кількісної оцінки якісних показників. Кваліметрія. 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Використання методів кваліметрії дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес управління підготовкою спортсменів. Практично, лише за допомогою методів кваліметрії можна визначити рівень техніко-тактичної майстерності ...
 • Статистичні методи опрацювання результатів досіджень 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань є однією із основних складових частин наукового дослідження. Вони дозволяють не лише об’єктивно проаналізувати інформацію стосовно спортивних вимірювань, але й на основі ...
 • Педагогічний експеримент 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук Оксана Анатоліївна,; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У розділі подана характеристика педагогічного експерименту як методу дослідження, наведено типи педагогічних експериментів за метою та спрямуванням, рекомендовано схему педагогічного експерименту залежно від контингенту ...
 • Прогнозування в спорті як метод дослідження 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Прогнозування в спорті є важливою складовою частиною у загальній системі підготовки спортсменів. Основними методами прогнозування є моделювання, експертні оцінки та екстраполяція. Розрізняють короткострокове, середньострокове, ...
 • Моделювання в спорті як метод дослідження 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  На сучасному етапі розвитку системи підготовки в основному розроблені методологічні підходи до побудови модельних характеристик змагальної діяльності та підготовленості для всіх видів спорту. У той же час певна специфіка ...
 • Вимірювання у процесі відбору та орієнтації у загальній системі спортивної підготовки 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Спортивний відбір розглядають як процес пошуку найбільш обдарованих людей, здатних досягти високих результатів у обраному виді спорту. У системі спортивного відбору виділяють такі його різновиди: базовий спортивний відбір, ...
 • Психологічний контроль в спорті 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  Психологічна діагностика є однією з тих важливих форм психологічного забезпечення, що найчастіше від інших використовується в спорті, через можливість оперативного надання конкретних знань про різні сторони психіки ...
 • Сучасні інструментальні методи дослідження фізичної і функціональної підготовленості 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У підрозділі представлені методи функціональної діагностики спортсменів, зокрема, описана методика визначення рівня функціональної підготовленості спортсменів спорту з використанням лабораторних і польових тестів. Описані ...
 • Контроль фізичної підготовленості 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У підрозділі у скороченому варіанті представлені загальні вимоги контролю за фізичною підготовленістю спортсменів, схарактеризовані тести для контролю швидкісних та силових якостей, витривалості, спритності та гнучкості. ...
 • Морфологічні методи дослідження 

  Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
  У підрозділі висвітлено визначення фізичного розвитку спортсменів методом антропометричних індексів, подана методика антропометричних вимірювань.

View more